Canvien els temps, canvia la Universitat. El professorat universitari davant dels canvis

Simposio Internacional

Barcelona, 18 de septiembre de 2009