El portafoli electrònic com a procediment avaluador de l’aprenentatge per a la comprensió als centres de secundària de la xarxa school+

El projecte que s’ha dut a terme sota el nom “El portafoli electrònic com a procediment avaluador de l’aprenentatge per a la comprensió als centres de secundària de la Xarxa School +”, s’ha desenvolupat a partir de tres eixos prioritaris que sintetitzen els objectius que ens havíem plantejat:

  1. Desenvolupar una experiència pedagògica que impliqués la perspectiva educativa dels projectes de treball, i la utilització del sistema d¿ensenyament i aprenentatge virtual School+Microcosmos.
  2. Afavorir una experiència de col·laboració entre el professorat de cada centre i entre el professorat dels diferents centres participants.
  3. Realitzar una recerca sistemàtica, a partir de la utilització de diferents procediments de recollida d’evidències (observacions, entrevistes, anàlisis de materials, actes de reunió del grup, informes finals,…) al voltant de les formes de comprensió que es poden produir per part dels estudiants, i com a camí per un replantejament de l’aprenentatge a l’educació secundària.

La recerca desenvolupada ens ha mostrat com les possibilitats de promoure la comprensió des de la perspectiva educativa adoptada -els projectes de treball- són manifestes, però es troben limitades per les constriccions organitzatives -sobretot temporals i espacials- i curriculars que actualment mediatitzen la capacitat innovadora dels centres de secundària. Aquest informe recull els processos i els resultats de la recerca i la innovació educativa realitzades, així com algunes de les seves conseqüències per a plantejar canvis en l’educació secundària.

digital3

Autors

Juana Mª Sancho (coordinadora)

Descarregar