How are Spanish academics coping with changes? Responses from a life histories research

Aquest document forma part de la investigació, Els efectes dels canvis socials en el treball i la vida professional dels docents universitaris, parcialment finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (SEJ2006-01876), on hem explorat els canvis de la legislació, l’organització, els contextos d’investigació i docència etc., durant els darrers trenta anys.

El principal objectiu d’aquest document és aprofundir en la comprensió de l’impacte del canvi econòmic, social, cultural, tecnològic i laboral que s’està experimentant a les universitats espanyoles en la vida i en la identitat professional de les persones docents i investigadores, tenint en compte el context nacional i europeu. Aquest treball recull part dels resultats obtinguts en el projecte, essent el seu principal objectiu contribuir a la millora del coneixement basat en la investigació sobre el saber professional i l’experiència laboral a les universitats espanyoles, i conseqüentment, afavorir la comprensió sobre com els acadèmics estan encarant els actuals canvis.

digital10

Autors

Fernando Hernández

Juana Mª Sancho

Alejandra Montané López

Aida Sánchez de Serdio Martín

Descarregar