Mites i mentides sobre l’educació pública: afrontant la desinformació

A càrrec del professor David C. Berliner
Conferència col·loqui

27 de maig de 2015