VII Jornadas sobre la Relación Pedagógica en la Universidad

Enseñar y aprender en compañía

18 i 19 de juny de 2020

Degut a la situació actual d’alerta sanitària, ens veiem obligats a ajornar les jornades fins que aquesta estigui resolta. Perdoneu les molèsties.

“Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender”
Paulo Freire (1997: p.25)
Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa
México: Siglo XXI

El grup d’innovació docent Indaga-t (GIDCUB-13/087) de l’Universitat de Barcelona promou les VII Jornades sobre la Relació Pedagògica a la Universitat: Ensenyar i Aprendre en Companyia, amb la col·laboració dels grups que han organitzat en edicions anteriors aquestes jornades: Elkarrikertuz (GIU19/011) de la Universitat del País Basc; EMIPE (Equip multidisciplinari sobre pràctiques en educació, GR2006-02) de la Universitat Autònoma de Madrid; CREARI (Grup de Recerca en Pedagogies Culturals, GIUV2013-103) de la Universitat de València; i el grup PROMOT (Processos Motivacionais em Contextos Educativos) de la PUCRS (Brasil). Les Jornades es faran a la Universitat de Barcelona els dies 18 i 19 de juny de 2020.

Està previst que hi participin investigadors universitaris, responsables institucionals, docents i aquelles persones que tant des de la perspectiva educativa com des de l’àmbit universitari podrien estar interessades en analitzar la situació actual, revisar el que s’ha fet fins ara, i sobretot gestionar propostes de futur.

El lema de les jornades

Ensenyar en companyia es relaciona amb co-docència, però també amb una proposta de resignificació de les relacions pedagògiques com a possibilitadora d’espais de pensament a la Universitat (Kaufmann, 2011), entenent aquests espais com a catalitzadors de noves formes de conflicte, dissens, indagació, autoria i modulació, enfront dels llocs consensuats de producció de coneixement, aquells que consoliden formes de categorització i control dels sabers, com a la seva immediatesa amb el desenvolupament d’economies del coneixement.

Previsió de programa

Dijous 18 de juny
9.00h Recollida de documentació i acreditació de participants
9.30h Presentació de les Jornades a càrrec de representants de les institucions participants i organitzadores
10.00h Primera Sessió de Comunicacions i Debat
12.00h Segona Sessió de Comunicacions i Debat
16.00h Tercera Sessió de Comunicacions
18.00h Taula rodona amb estudiants
Divendres 19 de juny
10.00h Quarta Sessió de Comunicacions i Debat
12.00h Cinquena Sessió de Comunicacions i Debat
16.00h Sisena Sessió de Comunicacions i Debat
18.00h Taula rodona amb parelles de docents intergeneracionals
19.00h Sessió de conclusions i Tancament de les Jornades

Comunicacions

Està prevista la participació d’un màxim de 50 persones. Tots els participants han de presentar comunicació, que haurà de ser aprovada. Es valoraran especialment les comunicacions presentades per grups de treball. Les comunicacions seran revisades pels membres de Comitè Científic, encarregat d’aprovar-les. Hi haurà quatre apartats temàtics diferenciats per donar coherència a el conjunt de les sessions. Cada comunicació es presentarà a un apartat temàtic concret.

Apartats temàtics

Des de les primeres jornades hem intentat que la trobada sigui un espai de compartir i no un escenari en què uns parlen i altres escolten. És per això que els participants poden accedir als resums de les comunicacions amb antelació per després poder participar de manera activa en les sessions.

Les sessions d’aquestes jornades estan organitzades al voltant de quatre temes de debat, que es relacionen amb el títol de les mateixes:

 1. L’ètica de la cura en les relacions pedagògiques
 2. L’encreuament de mirades entre generacions i contextos.
 3. El lloc de la conversa en les relacions pedagògiques.
 4. Els límits i possibilitats que ofereix la universitat per ensenyar en companyia.

Organització de les Jornades

A partir d’aquestes preguntes, l’organització temporal de les dues hores destinades a cada tema s’articula de la següent manera:

 1. Presentació del tema i de les comunicacions per la persona que coordina (15 minuts).
 2. Presentació de cada comunicació centrada en com es dóna resposta a les dues preguntes plantejades en el tema en què ha estat inclosa (5 minuts cadascuna).
 3. Preguntes de la persona coordinadora als que presenten les comunicacions i debat entre tots els participants al voltant de les qüestions suscitades en el tema (45 minuts).
 4. Síntesi de la sessió pels relators (10 minuts).

És important seguir aquesta pauta perquè les jornades puguin afavorir l’escolta, el diàleg i l’aprendre junts.

Terminis per lliurar els resums de les comunicacions

El termini per lliurar els resums (títol, autoria i una pàgina de text) serà el 10 de maig de 2020. Abans de el 15 de maig de 2020 es contestarà si han estat aprovats per a la seva presentació a les Jornades.

Organització dels resums:

 • Títol.
 • Autor(s).
 • Universitat i adreça electrònica de contacte.
 • Paraules clau.
 • Apartat temàtic on es vincula.
 • Resum (2000 paraules, per facilitar la comprensió i preparar la discussió).

Els resums poden enviar-se a esbrina@ub.edu

Imatge de la capçalera: John Schnobrich a Unsplash

Dates

18 i 19 de juny de 2020

Lloc

Universitat de Barcelona

Campus Mundet

Departament de Didàctica i Organització Educativa
Edifici Llevant, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron 171
Barcelona, CP 08035

Organitza

Comitè organitzador

Estíbaliz Aberasturi Apraiz
Universidad del País Vasco

Cristina Alonso Cano
Universitat de Barcelona

Amparo Alonso Sanz
Universitat de València

Aurelio Castro Varela
Universitat de Barcelona

Sara Carrasco Segovia
Universitat de València

José Miguel Correa Gorospe
Universidad del País Vasco

Anna Forés Miravalles
Universitat de Barcelona

Ada Freitas-Cortina
Universidad Autónoma de Madrid

Xavier Giró Gràcia
Universitat de Barcelona

Aingeru Gutierrez Cabello
Universidad del País Vasco

Fernando Hernández y Hernández
Universitat de Barcelona

Fernando Herraiz García
Universitat de Barcelona

Ricard Huerta Ramon
Universitat de València

Laura Malinverni
Universitat de València

Raquel Miño Puigcercós
Universitat de Barcelona

Germàn Navarro Espinach
Universidad de Zaragoza

Paulo Padilla Petry
Universitat de Barcelona

Joaquín Paredes Labra
Universidad Autónoma de Madrid

Pablo Rivera Vargas
Universitat de Barcelona

Joan-Anton Sanchez i Valero
Universitat de Barcelona

Juana Maria Sancho Gil
Universitat de Barcelona

Bettina Steren dos Santos
PUCRS, Brasil

Judit Vidiella Pagès
ERAM, Universitat Girona