Creative Connections

Comissió Europea, programa Lifelong Learning (Comenius). EACEA-517844. 2012–2014

Resum

Creative Connections és un projecte finançat pel programa Comenius de la Unió Europea (EACEA-517844), que té com a objectiu la comprensió i l’intercanvi entre els joves participants. El seu caràcter innovador radica en què investigadors, docents i estudiants dels sis països associats (Regne Unit, República Txeca, Portugal, Irlanda, Finlàndia i Catalunya-Espanya) col·laboren per tal que es manifesti l’autoria dels joves de 12 escoles de primària i 12 de secundària a través de les arts visuals, la ciutadania i un multimèdia digital.

El projecte promou una galeria d’art online anomenada Connected Gallery, que inclou un espai multilingüe que ofereix als joves l’oportunitat de comunicar-se tan a través d’imatges com de textos des de les seves veus multilingües. El grup d’investigadors col·labora juntament amb els docents en promoure un diàleg actiu entre els països mitjançant la comprensió de les diferents maneres d’experimentar la ciutadania europea mitjançant el desenvolupament de projectes artístics.

Paraules clau

Educació de les arts visuals, veus dels estudiants, investigació-acció, projectes europeus, ciutadania, justícia social.