El grup

El grup de recerca consolidat Esbrina — Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (2021 SGR 00686, 2017 SGR 1248, 2014 SGR 632) — anteriorment Esbrina — Subjectivitats i entorns educatius contemporanis (2009SGR 0503) — és l’evolució del grup de recerca, consolidat des de l’any 1995, Formació, Innovació i Noves Tecnologies — 1995SGR 354, 1996SGR 111, 1998SRG 44, 2000SGR 14, 2001SGR 37, 2005SGR 431. El canvi de nom respon a la necessitat de reflectir de forma més palesa el tipus de recerca, divulgació i transferència de coneixement realitzats per un grup transdisciplinar — integrat per doctors i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, Filosofia, Informàtica, Belles Arts, Història de l’Art i Arquitectura — profundament interessats per les condicions i els canvis actuals de l’educació, i que porta a terme la seva tasca professional a diferents departaments de Didàctica de la Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat de Girona.

El programa de recerca del grup es fonamenta en l’evidència de que posar en pràctica propostes pedagògiques que responguin a les necessitats educatives actuals (a vegades contradictòries i paradoxals) demana tenir en compte els processos de construcció de la subjectivitat en un món complex, canviant i profundament mediat per les tecnologies digitals, dels subjectes que transiten per diferents entorns educatius formals o informals.

Línies de recerca

Roundicons-54

Les dimensions institucionals, organitzatives, simbòliques i tecnològiques dels entorns contemporanis d’aprenentatge.

Roundicons-34

La funció dels diferents llenguatges i les visualitats en la constitució de les subjectivitats i l’aprenentatge.

Roundicons-09

Els papers de la cultura digital i visual a l’ensenyament i l’aprenentatge dins la societat del coneixement.

Les dimensions de la diversitat, el gènere i la inclusió social en la constitució de les subjectivitats i l’aprenentatge.

Posicionament

Com a grup, ens situem en una perspectiva construccionista, el que suposa:

bullet1

Guiar-nos per marcs de referència que ens permeten acostar-nos a les experiències dels altres sense cosificar-les, ni acomodar-les a la nostra agenda d’interessos.

bullet2

Mantenir la tensió en els límits de la relació entre qui fa la recerca i amb (o sobre) qui es fa.

bullet3

Considerar la relació intrínseca entre ontologia, epistemologia, metodologia i ètica a l’hora d’explorar la complexitat dels processos educatius, artístics i socials.

bullet4

Mantenir una ètica de la recerca basada en la relació recíproca amb l’altre.

Portar a terme aquesta posició en els projectes de recerca implica:

Una forma de conèixer que no està (pre)determinada, sinó que s’articula en la relació amb: els altres; el que es genera a Esbrina; els referents que col·loquem com a contrapunt del diàleg; i les inferències que aquesta conversa de múltiples veus ens proporciona.

bullet-b

Unes formes d’indagar que a vegades sabem com comencen, però no on ens porten. En aquest camí no busquem dreceres per respondre el que ja sabem d’antuvi, sinó que provem de sorprendre’ns amb noves preguntes i amb troballes que no imaginàvem que existien.

bullet-c

Una posició política (una praxis) que ens porta a reconèixer que tota recerca és ideològica, en el sentit que projecta – i fixa – un relat sobre la parcel·la d’allò anomenat realitat a la que s’aproxima per descriure-la o comprendre-la. Partim que no hi ha ciència neutral i lliure de valors.