Política de privacitat

Informació general i copyright

La informació continguda al lloc web de l’Esbrina té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. L’Esbrina, com a part de la Universitat de Barcelona, treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat.

Esbrina és un grup de recerca pertanyent al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la UB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.

Dades personals

Aquest lloc web no recull de forma directa cap informació dels seus usuaris, però utilitza mitjans externs que ens permeten avaluar la forma com els usuaris l’utilitzen, per poder així millorar el seu funcionament. Concretament, utilitzem Google Analytics per recollir dades anònimes d’ús. Podeu trobar tota la informació sobre el funcionament de Google Analytics a les seves condicions de privadesa, i a la pàgina dedicada a explicar la protecció de dades que porta a terme la plataforma.

Galetes (Cookies)

La web de l’Esbrina utilitza WordPress com a gestor de continguts. WordPress només utilitza galetes per a la gestió dels usuaris registrats i per a la gestió dels comentaris. Els comentaris estan completament desactivats en tot el lloc web de l’Esbrina, i no és possible crear comptes fora dels que usem per a la gestió del lloc web, o sigui que cap dels dos casos és aplicable a usuaris que visitin el lloc web de forma usual. Per a la gestió de les tres llengües (català, castellà i anglès), utilitzem l’extensió Polylang, que utilitza galetes per recordar la llengua triada per l’usuari.

Pel què fa a elements incrustats de tercers, serveis com YouTube, Vimeo o altres, utilitzen galetes per poder oferir els seus serveis. Esbrina no té cap control sobre les galetes que aquests serveis envien als nostres usuaris, i els recomanem utilitzar-los amb discreció.

Contacte

Per a qualsevol consulta que ens vulgueu adreçar sobre la nostra política de privacitat, ens la podeu fer arribar a esbrina@ub.edu.