Affective Cartographies

Affinities and Affects in Arts, Research, and Pedagogies

Aquest llibre se centra en la cartografia com a epistemologia i estratègia visual, destacant tres grans eixos: l’aprenentatge corporal, afectiu i nòmada. Basat en el desplaçament onto-episte-metodològic i ètic des d’enfocaments reduccionistes, el llibre posa l’accent en les noves maneres d’entendre les arts, la recerca, els processos d’ensenyament i aprenentatge a la universitat i més enllà. Les aportacions destaquen pràctiques centrades en el diàleg, l’intercanvi, les lectures i les discussions filosòfiques que permeten als educadors allunyar-se del que normalment es considera “correcte”, i reforcen la importància d’un enfocament descolonitzat de l’aprenentatge i el coneixement, entenent el procés de (re)cerca. com un viatge imperfecte en l’esdevenir.

Editors

Sara Victoria Carrasco Segovia

Fernando Hernández Hernández

Juana M. Sancho-Gil

Palgrave Macmillan, Cham, 2024

ISBN: 978-3-031-42162-4

Comprar