Alt4Edu. Plataformes digitals i datificació de l’educació: usos, efectes i alternatives cap a la sobirania digital

Convocatòria UB-AE-2022, referencia AS01765 (Vicerectorat de recerca de la Universitat de Barcelona)

Les tecnologies educatives i la datificació s’han convertit en un dels reptes de reforma educativa a nivell global, evidenciant-se com a eines clau en la governança de l’educació i en els processos d’aprenentatge.

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una introducció accelerada de noves infraestructures, plataformes i instruments digitals en els sistemes educatius nacionals, transformant els processos d’ensenyament i aprenentatge i la professió docent.

La introducció de les plataformes digitals en l’educació ha evidenciat que no tots els centres educatius es troben en les mateixes condicions per a fer un bon ús d’elles i que, de fet, la seva introducció pot contribuir a aguditzar processos de segregació escolar i d’ampliació de les desigualtats educatives.

En aquest context, el projecte Alt4Edu aspira a contribuir a una millor comprensió sobre els efectes de la introducció massiva de les plataformes digitals en l’àmbit de l’educació.

Objectius

L’objectiu principal de Alt4Edu és investigar els usos de plataformes digitals en els centres d’educació secundària obligatòria públics de Catalunya, prestant especial atenció als seus efectes organitzatius i pedagògics i al seu potencial en la generació o enfortiment d’alternatives que promoguin la sobirania digital.

Aquest objectiu general es concreta en 4 objectius específics:

 1. Analitzar l’adopció de polítiques i plans que incorporin les plataformes educatives digitals i la datificació en el sistema educatiu català en un context de post-pandèmia.
 2. Explorar el procés d’incorporació de les plataformes digitals en els instituts públics d’educació secundària obligatòria a Catalunya.
 3. Analitzar els usos i els efectes organitzatius, pedagògics i relacionals de la incorporació de plataformes educatives digitals en els instituts públics d’educació secundària obligatòria a Catalunya.
 4. Formular recomanacions sobre l’ús de plataformes educatives digitals en contextos d’educació secundària obligatòria pública.

Metodologia

El projecte segueix una lògica seqüencial dissenyada en 4 fases: 1) construcció d’una aproximació teòric-analítica pròpia; 2) revisió de les polítiques de digitalització de l’estat espanyol i Catalunya; 3) anàlisi dels discursos dels equips de direcció de centres educatius; i 4) difusió i retorn a la comunitat educativa.

Aquestes fases es desenvolupen a través d’una metodologia combinada de tècniques de revisió sistemàtica de literatura científica, entrevistes semiestructurades amb persones vinculades al desplegament de l’estratègia de digitalització de l’educació a Catalunya, anàlisi de documents clau, i tallers amb membres de la comunitat educativa. A més, el projecte es connecta amb la recerca prèvia desenvolupada per l’equip en el marc del projecte edDIT.

Resultats

Alt4Edu es planteja tres tipus de resultats: 1) publicació i transferència social dels resultats de la recerca, tant en l’àmbit acadèmic com entre la comunitat educativa; 2) informació per a l’elaboració de polítiques educatives innovadores que avancin cap a una sobirania digital del sistema educatiu; i 3) formació dels equips de recerca i treball en l’àmbit dels processos de plataformizació i datificació de l’educació.

Equip de recerca

 • Judith Jacovkis Halperin (IP)
 • Lluís Parcerisa Marmi (co-IP)
 • Pablo Rivera-Vargas
 • Raquel Miño-Puigcercós

Equip de treball

 • Diego Calderón Garrido
 • Luciana Jane Pangrazio
 • Juliana Elisa Raffanghelli
 • David Jacovkis Halperin
 • Ezequiel Passeron
 • Gustavo Herrera Urízar