APREN-DO: Cómo aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social

Ministerio de Economía y Competitividad / EDU2015-70912-C2-1-R

SUBPROJECTE 1

Cómo aprenden los docentes de secundaria: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social
Esbrina

SUBPROJECTE  2

Cómo aprenden los docentes de infantil y primaria: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social
Elkarrikertuz

El sentit del projecte

El projecte vol explicar com el professorat aprèn a partir d’evidències obtingudes en situacions de grup, aula, centre i contextos de la vida quotidiana.

Mitjançant mètodes artístics, observacions a l’aula i al centre, grups de discussió i relats biogràfics per comprendre com el professorat aprèn dins i fora del seu treball sobre:

 • els continguts disciplinaris;
 • els referents pedagògics;
 • l’aprendre dels alumnes;
 • les tecnologies, en particular les digitals;
 • les dimensions culturals i socials;
 • i els seus referents.

A través d’un procés sistemàtic d’anàlisi i codificació per revelar què, com i on aprenen els docents i les repercussions que tenen per a la millora de les relacions pedagògiques, el procés i els resultats d’aprenentatge i la millora global de la qualitat de l’educació .

La perspectiva d’investigació

 • Mantenir i desplegar una conceptualització complexa del problema d’estudi — l’aprenentatge docent.
 • Considerar l’aprenentatge docent de forma holística i en sistemes complexos de manera que es vagi més enllà de la seva explicació mitjançant causalitats simples.
 • Abordar l’aprenentatge docent en contextos situats (l’aula, grups d’intercanvi…) més que en situacions de formació planificades per altres. Però també, i aquesta és la dimensió més innovadora d’aquest projecte, en els contextos i situacions socials i culturals en què estan inserits.
 • Considerar el referent del canvi (l’aprendre relacionat amb canvi) des de la relació no lineal entre creences, pràctiques i canvis en els estudiants.
 • No perdre de vista que l’aprenentatge és cíclic i no lineal.
 • El coneixement professional no pot desvincular-se d’allò personal, de les experiències personals, culturals, socials, tecnològiques, i fins i tot emocionals i afectives.

Hipòtesis de partida

 • Hipòtesi 1. Conèixer com els docents aprenen en diferents contextos pot contribuir a replantejar la seva formació i respondre als reptes socials de l’educació escolar.
 • Hipòtesi 2. L’aprenentatge docent té lloc en la interacció d’àmbits de coneixement i experiència socials, culturals i tecnològics que sobrepassen els directament relacionats, de forma tradicional, amb el coneixement professional.
 • Hipòtesi 3. La utilització de mètodes artístics en la investigació sobre com aprenen els docents pot contribuir a descobrir aspectes de l’experiència d’aprendre que d’altra manera es mantindrien invisibles.

Objectius generals

 1. Actualitzar i aprofundir els referents d’investigació sobre com els docents aprenen per expandir i vincular-los a les noves demandes que ha d’afrontar la professió docent en un món en canvi.
 2. Cartografiar els escenaris en els quals els docents aprenen, per desvetllar el seu valor com a font de coneixement i experiència.
 3. Detectar les experiències d’aprendre dels docents en aquests escenaris i quines perspectives sobre l’aprendre emergeixen.
 4. Explorar com les maneres d’aprendre dels docents transiten entre els escenaris / àmbits detectats i les seves pràctiques i decisions professionals.
 5. Prefigurar els efectes que aquests trànsits poden tenir per afrontar els reptes de la formació docent i donar resposta als desafiaments i canvis que reclama l’educació en un món complex i digital.
 6. Establir un marc de comparació entre les maneres d’aprendre dels docents en educació infantil, primària i secundària per poder representar de manera sistèmica les regularitats i diferències.

Les preguntes de la investigació

 • Què aporta la bibliografia (investigacions i informes) sobre com el professorat aprèn?
 • Com aprèn el professorat en contextos professionals i quotidians?
 • Com transiten i interactuen aquestes maneres d’aprendre?
 • Quin és el paper dels d’altres en aquestes experiències d’aprenentatge?
 • Quin paper representen les cada vegada més omnipresents tecnologies digitals?
 • Què influeix en l’aprenentatge docent?
 • Com representar els sistemes que reflecteixen la complexitat de l’aprenentatge docent?
 • Què aporten els mètodes artístics combinats amb altres mètodes qualitatius a donar compte de l’experiència de com els docents aprenen?
 • Com la investigació sobre les experiències d’aprendre dels docents poden contribuir a afrontar els reptes que avui té plantejada la formació del professorat i les demandes de canvi de l’educació per afrontar els reptes de la societat contemporània?
 • Què ens permet pensar, quins conceptes ens permet fer emergir, el procés de realització de les cartografies que generen els docents sobre els seus trànsits d’aprendre dins i fora dels centres educatius.

APREN-DO logo image

Participants

Esbrina

 • Fernando Hernández-Hernández (IP)
 • Cristina Alonso Cano
 • Alejandra Bosco Paniagua
 • Joan-Anton Sanchez
 • Fernando Herraiz Garcia
 • Paulo Padilla Petry
 • Adriana Ornellas
 • Juana Maria Sancho Gil
 • Maria Domingo Coscollola
 • Pablo José Rivera Vargas
 • Raquel Miño Puigcercòs
 • Judith Arrazola Carballo
 • Leticia Fraga Colman
 • Xavier Giró Gràcia
 • Judit Onsès
 • Anna Majó
 • Carlos Canales Bonilla
 • Aurelio Castro Varela

Elkarrikertuz

 • Aingeru Gutierrez
 • Asun Martinez
 • Begoña Ochoa-Aizpurua
 • Daniel Losada
 • Estibaliz Aberasturi
 • José Miguel Correa Gorospe
 • Josu Sanz
 • Lorea Fernández
 • Luispe Gutierrez