Caminos y derivas para otra investigación educativa y social

Aquest text, que convida a pensar i a pensar-nos com a investigadors i investigadores, és una de les aportacions de la xarxa d’excel·lència REUNI+D, configurada per onze grups de recerca del camp de l’educació d’altres tantes universitats.

Considera posicionaments ontoepistemològics, metodològics i ètics poc coneguts en la investigació educativa i social, a la vegada que comparteix perspectives metodològiques diverses, més enllà dels dualismes reduccionistes «quali» i «quanti».

El seu títol evoca l’inevitable moviment, els camins sempre oberts de la investigació educativa i social, i recull la invitació del situacionisme a lliurar-se a la deriva. Això vol dir deixar-se portar per les demandes del trajecte i per les trobades que hi tenen lloc, així com considerar els corrents constants, els punts fixos i els remolins que fan difícil l’accés o la sortida de certes zones.

Aquest llibre se situa en un «esdevenir» que porta a prestar atenció a la diversitat, el material i l’emergent. Que permet, a més, començar la investigació per qualsevol lloc, romandre (almenys temporalment) i no eludir pèrdues i incerteses. La qual cosa no comporta immobilisme, sinó obrir-se a la possibilitat de generar maneres de pensar i pràctiques d’escriptura (perquè la investigació acaba, a la fi, en una forma d’escriptura) que ofereixin altres mirades sobre realitats que requereixen ser considerades des d’altres maneres de pensar i indagar. I fer-ho a mesura que es dóna compte dels trànsits i dels desviaments que es recorren.

Coordinadors

Juana María Sancho Gil

Fernando Hernández y Hernández

Lourdes Montero Mesa

Juan de Pablos Pons

José Ignacio Rivas-Flores

Almudena Ocaña Fernández

Editorial Octaedro, 2020

ISBN 9788418083693

Comprar