¿Cómo aprenden los docentes?

Aquest llibre dóna compte del que ens ha passat durant els tres intensos anys en què investigadors i docents d’educació infantil, primària i secundària hem caminat junts amb l’afany de comprendre com aprenem dins i fora dels centres escolars. En aquest trànsit ens han regalat el seu temps, els seus temptejos cartogràfics, les seves històries i les seves trajectòries d’aprenentatge.

Però el que aquí es presenta també narra les nostres històries com a investigadors. Doncs aquest viatge ens ha permès reflexionar sobre els trajectes realitzats, els dubtes que van sorgint en el camí, treure a la llum els debats entre els investigadors, assenyalar els moviments no previstos, així com fer visibles les sorpreses, els desviaments i, en especial, els llocs de no saber que emergeixen en una investigació que es mou com un rizoma.

El llibre és un exercici de transparència i visibilitat que, a diferència de la majoria dels articles, revela els secrets del procés d’estudi i el que passa en tota investigació: que no és un transcurs lineal, en el qual l’inicialment pensat es porta a la pràctica sense dubtes ni fissures. Contrariament, és una investigació que es configura en el seu esdevenir (becoming). Que no segueix una planificació que predetermina abans de ser realitzada el que ha de venir, sinó que es conforma en el procés que es viu al «camp», en les trobades entre els investigadors i en l’escriptura.

A més, en cada un dels capítols s’ofereixen contribucions que poden il·luminar la comprensió sobre com i on aprenen els docents i el sentit que donen a l’aprendre. Resulten igualment valuoses les aportacions de l’enfocament d’investigació que s’ha dut a terme, tant per a la formació de professorat com per replantejar el sentit de l’educació escolar.

Editors

Fernando Hernández y Hernández

Estibaliz Aberasturi Apraiz

Juana María Sancho Gil

José Miguel Correa Gorospe

Editorial Octaedro, 2020

ISBN 9788417667917

Comprar