Compartir docencia en la Universidad ¿Cómo es que venís juntos a clase?

Aquest llibre té el seu origen en una conversa que vam tenir en una de les reunions del grup d’innovació docent de la Universitat de Barcelona INDAGA-T. En aquesta trobada, dos professors van presentar el que estava significant per a ells l’experiència de compartir la docència. Aquest fet ens va fer considerar que el compartir era una característica del grup i, a més de narrar algunes escenes de relacions pedagògiques i de com afectaven docents i estudiants, ens vam plantejar que estàvem davant d’una temàtica en la qual calia aprofundir.

D’aquí va sorgir aquesta publicació que s’articula des de tres premisses. Compartir alguns trams del nostre recorregut, no amb un caràcter celebratori, sinó assumint i donant compte de les possibilitats i tensions que plantegen les classes en companyia. Fer-ho sense oblidar les publicacions que hi ha sobre aquesta modalitat d’ensenyament, sobretot a partir que en els anys noranta sorgeix la necessitat d’oferir als estudiants unes experiències de conèixer més relacionals i no limitades per un àmbit disciplinar. Finalment, no oblidar que compartir docència, en una mateixa aula, amb una mateixa proposta, en un mateix temps, no té els vents a favor de l’actual visió economicista de la Universitat.

Tot i això, considerem que és una experiència que val la pena, perquè no només dóna un sentit diferent a ser docent, sinó que genera altres moviments en els estudiants que contribueixen a aprendre amb sentit.

Autors

Fernando Hernández Hernández

Fernando Herraiz (coords.)

Editorial Octaedro, 2019

ISBN 978-84-17667-12-2

Comprar