Comunidades Virtuales de Jóvenes: Hacer visibles sus aprendizajes y saberes

Aquest informe presenta el desenvolupament i els principals resultats del projecte d’investigació “Comunidades Virtuales de Jóvenes: hacer visible sus aprendizajes y saberes“, l’objectiu principal del qual és recuperar i visibilitzar els aprenentatges i sabers dels joves fora de l’escola a partir de la identificació i l’anàlisi en profunditat de la seva participació en comunitats virtuals.

El projecte ha estat desenvolupat per un equip de 12 investigadors, pertanyents al grup de recerca consolidat Esbrina — Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (2014 SGR 632) – de la Universitat de Barcelona.

Autors

Cristina Alonso Cano (coord.)

Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, 2017

Descarregar