Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (subvencions a projectes de desenvolupament i d’educació per al desenvolupament, convocatoria 2021 ACC145/21/000103). 2022-2023

Actualment, la majoria de centres educatius públics de Catalunya utilitzen plataformes digitals educatives de corporacions tecnològiques com ara Google o Microsoft. L’extensió d’aquestes plataformes s’ha intensificat en el context de digitalització accelerada de l’educació que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Davant d’aquesta realitat, resulta essencial analitzar les conseqüències d’aquest fenomen, especialment de cara a promoure el disseny de polítiques educatives que permetin garantir aspectes com ara la protecció de la privadesa dels i les usuàries de plataformes digitals a les escoles, o la cura de els drets de la infància.

Objectius

En aquest marc, el projecte edDIT “Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere” té per objectiu l’exploració i l’anàlisi de les polítiques, preocupacions i pràctiques d’ús d’aquestes plataformes digitals a les escoles públiques que proveeixen ensenyaments obligatoris a Catalunya. Partint d’aquesta exploració i anàlisi, el projecte indagarà sobre l’efecte potencial d’aquestes transformacions sobre els drets de la infància, i especialment sobre els de nenes i dones joves.

Metodologia

La investigació es basa en un disseny mixt que es desenvolupa en dues fases.

La fase qualitativa incorpora anàlisi documental de normativa i política pública a nivell internacional, supraestatal, estatal i autonòmic; entrevistes a expertes i experts (policymakers, stakeholders, acadèmiques i acadèmics i activistes); entrevistes a les direccions de centres educatius públics de primària i secundària; i grups de discussió amb docents i alumnes.

La fase quantitativa incorpora la distribució d’un qüestionari a famílies d’estudiants de primària i secundària a Catalunya.

Resultats

S’espera que els resultats del projecte permetin aprofundir en el coneixement sobre les possibles conseqüències de l’extensió de l’ús de les plataformes educatives de corporacions tecnològiques sobre els drets de la infància. D’altra banda, s’espera també difondre aquest coneixement a tota la comunitat educativa, les administracions públiques amb competències a nivell educatiu, universitats i actors socials a nivell nacional i internacional.

Informe final

Versió en català Versió en castellà

Resum executiu

Versió en català Versió en castellà Versió en anglès

Articles

Jacovkis, J. ., Rivera-Vargas, P., & Helsper, E. J. . (2024). Platforming Public Education: Addressing Socio-Digital Inequalities and Strengthening the Role of Public Administration in Catalonia. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 1–19. https://doi.org/10.17583/rimcis.12387

Rivera-Vargas, P., Calderón-Garrido, D., Jacovkis, J., & Parcerisa, L. (2024). BigTech digital platforms in public schools: Student and family concerns and confidence. Journal of New Approaches in Educational Research, 13(5). https://doi.org/10.1007/s44322-023-00003-4

Rivera-Vargas, P., Parcerisa, L., & Fardella, C. (2023). Digital education platforms and schooling: New challenges and alternatives towards educational equity and children’s rights. Education Policy Analysis Archives31. https://doi.org/10.14507/epaa.31.8483

Jacovkis, J., Parcerisa, L., Calderón-Garrido, D., & Moreno-González, A. (2023). Platforms and digitalization of public education: Exploring its adoption in Catalonia. Education Policy Analysis Archives31. https://doi.org/10.14507/epaa.31.7917

Herrera-Urizar, G., Rivera-Vargas, P., Massó-Guijarro, B., & Folguera-Àlvarez, S. (2023). Tensions arise in the discourse among educational institutions, public administration, and BigTech concerning the use of commercial digital platforms within the Catalan educational system. Education Policy Analysis Archives31. https://doi.org/10.14507/epaa.31.7910

Calderón-Garrido, D., Parcerisa, L., Rivera-Vargas, P., y Moreno-Gonzàlez, A. (2023). Opiniones de las familias sobre corporaciones tecnológicas, plataformas digitales educativas y derechos de la infancia: validación psicométrica de un instrumento. Revista Aloma. 41(1), 141-148. https://doi.org/10.51698/aloma.2023.41.1.141-148

Moreno-González, A., Caderón-Garrido, D., Parcerisa, Ll., Rivera-Vargas, P., y Jacovkis, J. (2023). Survey data on Families’ perceptions of ed-tech corporations, educational digital platforms and children’s rights. Data in brief, https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109017

Jacovkis,  J., Rivera-Vargas, P., Parcerisa, L., y Calderón, D.  (2022). Resistir, alinear o adherir. Los centros educativos y las familias ante las BigTech y sus plataformas educativas digitales. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (82), 104-118. https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2615

Parcerisa, L., Jacovkis, J., Rivera-Vargas, P., & Herrera-Urízar, G. (2023). Corporaciones tecnológicas, plataformas digitales y privacidad: comparando los discursos sobre la entrada de las BigTech en la educación pública. Revista Española De Educación Comparada, (42), 221–239. https://doi.org/10.5944/reec.42.2023.34417

Capítols de llibre

Cobo, C., & Rivera-Vargas, P. (2023). What is ‘algorithmic education’ and why do education institutions need to consolidate new capacities?. En C. Cobo & A. Rivas (Eds.), The New Digital Education Policy Landscape. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003373018-14

Conjunts de dades

Calderón-Garrido, Diego; Moreno-González, Ainara; Parcerisa, Lluís; Rivera-Vargas, Pablo; Jacovkis, Judith (2022), “edDIT: Technological corporations, digital educational platforms and guarantee of children’s rights with a gender approach”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/d2bj5c2p4s.1

Presentacions a congressos

Rivera-Vargas, P.; Jacovkis, J.; Parcerisa, L.; Calderón-Garrido, D. (Noviembre, 2022). Uso de las plataformas Educativas Digitales en las Escuelas Públicas de Cataluña: explorando las creencias, los saberes y las incertidumbres de las familias. Palma de Mallorca; XXV Congreso Internacional  Edutec 2022.

Judith Jacovkis, Pablo Vargas, Lluís Parecerisa & Raquel Miño (2022). Technological corporations, digital platforms and children’s rights in Catalan educational centres. ESA Mid-Term, RN10.

Rivera Vargas, Pablo; Jacovkis, Judith; Parcerisa, Lluis; Miño-Puigcercós, Raquel (2022). Corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y garantía de los derechos de la infancia. Análisis en los centros educativos catalanes. XIV Congreso Espanol de Sociologia.

Institucions participants

Esbrina — Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (2017 SGR 1248)
Universitat de Barcelona

aFFaC-Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya

Equip de recerca UB

 • Pablo Rivera Vargas (Coord.)
 • Judith Jacovkis (Coord.)
 • Raquel Miño-Puigcercós
 • Cristina Alonso Cano
 • Katia Pozos
 • Lluis Parcerisa
 • Geo Saura
 • Gustavo Herrera
 • Sónia Folguera
 • Ezequiel Passerón
 • Xavier Giró Gràcia
 • Ainara Moreno
 • Diego Calderón Garrido

 

Amb la col·laboració de l’ACCD