Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (subvencions a projectes de desenvolupament i d’educació per al desenvolupament, convocatoria 2021 ACC145/21/000103). 2022-2023

Actualment, la majoria de centres educatius públics de Catalunya utilitzen plataformes digitals educatives de corporacions tecnològiques com ara Google o Microsoft. L’extensió d’aquestes plataformes s’ha intensificat en el context de digitalització accelerada de l’educació que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Davant d’aquesta realitat, resulta essencial analitzar les conseqüències d’aquest fenomen, especialment de cara a promoure el disseny de polítiques educatives que permetin garantir aspectes com ara la protecció de la privadesa dels i les usuàries de plataformes digitals a les escoles, o la cura de els drets de la infància.

Objectius

En aquest marc, el projecte edDIT “Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere” té per objectiu l’exploració i l’anàlisi de les polítiques, preocupacions i pràctiques d’ús d’aquestes plataformes digitals a les escoles públiques que proveeixen ensenyaments obligatoris a Catalunya. Partint d’aquesta exploració i anàlisi, el projecte indagarà sobre l’efecte potencial d’aquestes transformacions sobre els drets de la infància, i especialment sobre els de nenes i dones joves.

Metodologia

La investigació es basa en un disseny mixt que es desenvolupa en dues fases.

La fase qualitativa incorpora anàlisi documental de normativa i política pública a nivell internacional, supraestatal, estatal i autonòmic; entrevistes a expertes i experts (policymakers, stakeholders, acadèmiques i acadèmics i activistes); entrevistes a les direccions de centres educatius públics de primària i secundària; i grups de discussió amb docents i alumnes.

La fase quantitativa incorpora la distribució d’un qüestionari a famílies d’estudiants de primària i secundària a Catalunya.

Resultats

S’espera que els resultats del projecte permetin aprofundir en el coneixement sobre les possibles conseqüències de l’extensió de l’ús de les plataformes educatives de corporacions tecnològiques sobre els drets de la infància. D’altra banda, s’espera també difondre aquest coneixement a tota la comunitat educativa, les administracions públiques amb competències a nivell educatiu, universitats i actors socials a nivell nacional i internacional.

Institucions participants

Esbrina — Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (2017 SGR 1248)
Universitat de Barcelona

aFFaC-Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya

Equip de recerca UB

 • Pablo Rivera Vargas (Coord.)
 • Raquel Miño-Puigcercós (Coord.)
 • Judith Jacovkis (Coord.)
 • Cristina Alonso Cano
 • Katia Pozos
 • Lluis Parcerisa
 • Geo Saura
 • Gustavo Herrera
 • Sónia Folguera
 • Ezequiel Passerón
 • Xavier Giró Gràcia
 • Ainara Moreno
 • Diego Calderón Garrido

 

Amb la col·laboració de l’ACCD