Critical ChangeLab / Critical Change Labs for Building Democratic Cultures through Creative and Narrative Practice

Horizon Europe. Culture, creativity and inclusive society. Grant agreement ID: 101094217. 2023-2026

Critical ChangeLab té com a objectiu construir una democràcia europea resilient revitalitzant la relació entre la joventut i la democràcia mitjançant intervencions cíviques en les quals els joves imaginen futurs alternatius per a la democràcia europea (compartida) i actuen en conseqüència.

El projecte està liderat per la Universitat d’Oulu a Finlàndia i adopta un enfocament transdisciplinari que reuneix l’experiència de nou institucions associades d’arreu d’Europa.

L’objectiu general de Critical ChangeLab és enfortir la democràcia a Europa mitjançant la creació i la implementació d’un model flexible de pedagogia democràtica utilitzant un enfocament de baix a dalt que permeti als joves “apropiar-se” de la democràcia quotidiana i participar en accions directes cap a transformacions orientades a la justícia.

El model Critical ChangeLab

El projecte Critical ChangeLab pretén crear un model de Critical ChangeLab flexible per a la Pedagogia Democràtica en i a través d’entorns d’aprenentatge.

En el model Critical ChangeLab, els entorns d’aprenentatge implementen Critical ChangeLabs, que es basen en pràctiques creatives i crítiques per donar suport a les intervencions cíviques dirigides pels joves. Aquestes intervencions aborden reptes socials propers i rellevants per als joves. Per abordar aquests reptes, es convida els joves a explorar el passat-present-futur d’una situació determinada, repensant els sistemes democràtics i fent transformacions orientades a la justícia.

Els grups objectiu del projecte i els Critical ChangeLabs són joves d’11 a 18 anys en entorns d’aprenentatge formal i no formal, però els Labs també inclouran organitzacions de la societat civil i la indústria, i ciutadans en activitats de co-creació. L’objectiu és fer créixer l’agència transformadora dels joves ajudant-los a marcar la diferència en els seus entorns propers i a construir conjuntament la democràcia.

El model Critical ChangeLab es crearà i s’implementarà en col·laboració amb les parts interessades (joves, educadors, organitzacions de la societat civil i indústria i ciutadans dels països socis) en tres cicles d’investigació, basant-se en el disseny participatiu i les tradicions d’investigació-acció en el seu treball i també en pràctiques creatives i narratives.

Critical ChangeLab també contribuirà a l’educació per a la democràcia europea mitjançant la formació del professorat i les accions de desenvolupament professional. Segons la nostra visió, el model i els resultats de la investigació generaran evidències sòlides per al desenvolupament del currículum democràtic.

Web del projecte

Institucions participants

Universitat d’Oulu
Finlàndia, coordinador

Trinity College Dublin
Irlanda

Universitat de Barcelona
Espanya

Waag Futurelab
Països Baixos

Ars Electronica
Àustria

Kersnikova
Eslovènia

LATRA
Grècia

Tactical Tech
Països Baixos

European Alternatives
França

Institut Za Drustvena Istrazivanja U Zagreb (ISRZ)
Croàcia

Equip de recerca UB

  • Laura Malinverni (coord.)
  • Aurelio Castro
  • Fernando Hernández Hernández
  • Fernando Herraiz García
  • Joan Miquel Porquer Rigo
  • Marina Riera Ratamero
  • Xavier Giró Gràcia