Cuatro casos, cuatro historias de uso educativo de las TIC

Aquest informe presenta part dels procesos i els resultats del projecte I+D+I: Polítiques i pràctiques al voltant de les TIC a l’ensenyament obligatori: Implicacions per a la innovació i la millora, parcialment finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-67562.

Es recullen els quatre estudis de cas duts a terme en dos instituts d’Ensenyament Obligatori i dos centres d’educació primària de Catalunya, que ens han possibilitat elucidar l’impacte de les polítiques d’ús de les TIC i d’altres iniciatives polítiques per afavorir la innovació i millora a cada centre, presentant una especial atenció a:

  • (a) els temes organtizatius relacionats amb el temps i l’espai;
  • (b) el desenvolupament del currículum al centre (visions sobre el coneixement, l’aprenentatge, el paper de l’alumnat i el professorat, el lloc de les TIC, tec.);
  • (c) les condicions de treball del professorat (accés a formació, espais i practiques de col·laboració; desenvolupament profesional);
  • (d) els resultats d¿aprenentatge (valor intel·lectual, social i personal d’allò après; capacitat de transferència per a seguir aprenent).

digital7

Autors

Juana Mª Sancho

Cristina Alonso Cano

Descarregar