SCU4Change / Educational roadmap for transformative agency

Connecting School, Community and University for social change

Erasmus+. KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education. Call 2022.

Referència: 2022-1-NO01-KA2020-HED-000086487

Els sistemes educatius s’enfronten a un món que canvia de manera permanent i accelerada. Als tradicionals desafiaments que havien d’abordar les institucions escolars, avui s’hi afegeixen nous reptes. Entre aquests destaquen tots els associats a la inclusió i la diversitat, fenòmens propis i ineludibles d’un món globalitzat i multicultural. Per afrontar-los es requereix l’elaboració d’abordatges nous que permetin construir nous imaginaris i reinstal·lar la idea d’una capacitat d’acció transformadora, la que habilita els joves a concebre’s com a actors i ciutadans/es amb capacitat d’incidència sobre la societat en la que viuen al present, i desitgen viure en el futur. El projecte Educational roadmap for transformative agency – connecting School, Community and University for social change consisteix en una acció coordinada entre escoles, comunitats i universitats amb l’objectiu de promoure experiències transformadores per al canvi social als centres d’educació secundària.

Objectius

La finalitat principal del projecte és dissenyar un “full de ruta” col·laboratiu i sostenible per visibilitzar i promoure pràctiques escolars orientades a afrontar problemàtiques socials contemporànies des de l’horitzó del canvi social i educatiu, mitjançant la col·laboració entre instituts, comunitats i universitats.

D’aquesta manera, i des d’una lògica de baix a dalt o bottom up, es busca posar en diàleg els sabers i praxis transformadores ja existents a les escoles per construir, des del treball col·laboratiu i sinèrgic escola/comunitat/universitat, un enfocament sostenible per a implementar projectes orientats al canvi social.

Els objectius específics del projecte són: (1) dissenyar, implementar i difondre projectes educatius transformadors que tractin problemes socials contemporanis i que connectin els centres d’educació secundària amb les comunitats i la universitat; (2) resituar la idea d’una agència transformadora que habilita els/les joves a concebre’s com a actors i ciutadans/es amb capacitat d’incidència sobre la societat en què viuen, (3) promoure un aprenentatge autèntic sobre temes socials i ambientals contemporanis a l’escola, assumint que aquests constitueixen un desafiament per construir un futur en comú i (4) explorar com els recursos digitals poden donar suport al desenvolupament de contingut i agència transformadora entre les escoles, les universitats i les comunitats, així com entre professorat i estudiantat.

Metodologia

El projecte s’implementarà a quatre països: Àustria, Xile, Espanya i Noruega. A cadascun d’ells es col·laborarà amb un centre d’educació secundària que hagi implementat –o estigui implementant– projectes o pràctiques orientades a la transformació educativa i social.

En una primera fase, es contactarà amb els diferents actors involucrats (docents, equips directius, comunitats, estudiants) per avaluar l’impacte d’aquests projectes i les necessitats, potencialitats i dificultats associades a aprofundir aquestes pràctiques educatives. En una segona etapa es codissenyaran, de manera col·laborativa entre centres, comunitats i universitats, projectes educatius transformadors que responguin a les necessitats detectades a la primera fase. Finalment, com a tercera etapa del cicle, aquests projectes seran implementats durant 6 mesos i coavaluats per part de tots els actors implicats, amb l’objectiu d’identificar-ne l’impacte i la potencialitat efectiva per al desenvolupament d’una capacitat d’acció transformadora.

Resultats

Per tal de fomentar l’aplicació de models i pràctiques de col·laboració sostenibles entre els actors implicats, es duran a terme les següents accions:

 • Creació de la plataforma virtual Virtual ChangeLab, que facilitarà la comunicació entre actors educatius i la formació d’una comunitat local/internacional per a l’intercanvi i el codisseny de projectes de transformació educativa.
 • Producció d’un documental que registri el desenvolupament del projecte durant els tres anys d’execució, que serà divulgat a diferents plataformes i formats.
 • Organització d’actes locals de divulgació a cadascun dels països participants.
 • Organització d’un seminari internacional per presentar els resultats principals del projecte entre els diferents organismes participants i altres interessats.

En conjunt, aquestes iniciatives pretenen evidenciar la rellevància que té la construcció d’una ecologia educativa per a l’agència i el canvi social, en il·lustrar de manera concreta les potencialitats del treball col·laboratiu entre escoles, comunitats i universitats en una lògica de reforç sinèrgic de les iniciatives transformadores.

Web del projecte

Institucions participants

Universitat d’Oslo
Noruega, coordinador

Universitat de Barcelona
Espanya

Universitat de Viena
Àustria

Universidad Andrés Bello
Xile

Equip de recerca UB

 • Raquel Miño (coord.)
 • Pablo Rivera (coord.)
 • Cristina Alonso
 • Joan-Anton Sánchez
 • Lluís Parcerisa
 • Judith Jacovkis
 • Diego Calderón
 • Pablo Neut
 • Gustavo Herrera
 • Paula Lozano
 • Xavier Giró Gràcia