El giro social de las artes en la escuela y el papel de la tecnología digital

Simposi

Barcelona
17 i 18 de maig de 2024

Presentació

A principis dels anys 90, el gir social de les arts (Bishop, 2006) va suposar el seu desplaçament de la galeria o el museu cap a un camp expandit de pràctiques relacionals on adoptarien, alhora, múltiples etiquetes i modalitats (art socialment compromès, comunitari, contextual, relacional, col·laboratiu, etc.). Amb aquest gir, el mitjà artístic es converteix en el procés mateix que s’inicia i desenvolupa en contextos específics i que busca generar vincles socioculturals o fomentar l’intercanvi de coneixements situats (Helguera, 2011). D’aquesta manera, les arts transcendeixen la mera producció i l’apreciació d’objectes artístics i s’orienten a la creació de noves connexions, formes de trobada o significats (O’Donoghue, 2015). L’educació artística, per la seva part, també pren distància de l’ensenyament de tècniques en clau disciplinar, obrint-se a experimentar amb projectes de convivialitat o interdependència (Garoian, 2019) que se situen sovint fora de l’aula i que empren diversos mitjans artístics per articular-se.

Iniciat el 2021, el projecte Erasmus+ Critical Arts Education for Sustainable Societies (CARE/SS) té la finalitat de pensar i establir un marc pedagògic sostenible per a l’aprenentatge de les arts a distància, ja sigui amb un format virtual o híbrid (és a dir, combinant sessions virtuals i presencials). A més, es fonamenta en la noció de comunitat d’aprenentatge i en el reconeixement del caràcter experiencial i lligat a la cultura col·laborativa del camp de les arts. Per tot això, CARE/SS ha organitzat diversos cursos de formació a distància amb docents de primària i secundària sobre les principals nocions, estratègies i problemàtiques de les arts socialment compromeses, posant el focus a la seva dimensió crítica i pedagògica. La darrera fase del projecte està destinada a compartir reflexions i experiències, moltes de les quals es vinculen al gir social de les arts a l’escola i al paper que tenen les tecnologies digitals en aquestes pràctiques. Així doncs, aquest simposi vol posar en diàleg aportacions a propòsit de les temàtiques següents en el context escolar connectat amb altres entorns i comunitats:

 • Les pràctiques artístiques com a motor de noves relacions i significats.
 • L’ús de les tecnologies digitals a l’educació artística.
 • Les comunitats d’aprenentatge entre docents, artistes i institucions.

Preguntes guia:

 1. Quin tipus de desplaçaments tenen lloc a les pràctiques artístiques i a l’escola a partir del gir social de les arts?
 2. Com es redefineixen els límits del context escolar i les aliances amb altres agents i grups a través de projectes artístics socialment compromesos?
 3. Quines noves maneres d’ensenyar i de practicar les arts a les escoles apareixen amb aquest tipus de projectes?
 4. Quines tensions i oportunitats s’obren amb la col·laboració entre escoles, docents, artistes i grups o institucions artístiques?
 5. Com se sol pensar el paper de les tecnologies digitals en projectes artístics i pedagògics?
 6. Quines formes d’apropiació o trateig amb tecnologia digital vehiculen els processos artístics socialment compromesos a l’escola?
 7. Com s’organitzen comunitats d’aprenentatge al voltant de l’escola durant i després de la realització de projectes artístics?

Contribucions

El simposi està obert a tres tipus de comunicacions:

 1. Relacionades amb investigacions.
 2. Relats dexperiència.
 3. Assajos fonamentats.

Totes les propostes seran avaluades pel comitè científic del simposi en funció de la relació amb les temàtiques tractades, l’originalitat i la qualitat. Alhora, està prevista l’organització d’un monogràfic a partir del simposi. El format del text definitiu dependrà de les condicions de la publicació.

Les comunicacions es poden enviar en català, castellà i anglès, a esbrina@ub.edu

Dates clau

 • Fins al 10 de març: Enviament de la proposta de comunicació (resum de 300 paraules màxim d’extensió, format).
 • Abans del 24 de març: Devolució de l’avaluació de les comunicacions.
 • Fins al 29 d’abril: Enviament de les comunicacions definitives (format).
 • De l’1 al d’abril: Inscripció a les jornades.
 • 5 de maig: Enviament de les comunicacions als qui estiguin inscrits per facilitar el diàleg amb les propostes presentades.

Programa

DIVENDRES , 17 DE MAIG
16.00 Inauguració i presentació del simposi

Imma Prieto
Directora de la Fundació Tàpies

Aurelio Castro
IP del projecte CARE/SS

16.30 Aportaciones del proyecto Erasmus+ Critical Arts Education for Sustainable Societies (CARE/SS)

Aurelio Castro
IP del projecte CARE/SS

17.15 Desafíos y oportunidades del giro social de las artes en la escuela

Xerrada inaugural

Aida Sánchez de Serdio
Universitat Oberta de Catalunya

18.00 Descans
18.15 Comunicacions 1. Crear connexions, significats, companyies
19.15 El arte en la escuela más allá de la producción de objetos

Taula rodona

20.15 Relatori
DISSABTE, 18 DE MAIG
9.30 El papel de la tecnología digital en los proyectos socioartísticos escolares

Taula rodona

10.30 Comunicacions 2. Trastejant amb eines digitals
11.30 Descans
12.00 Comunicacions 3. Polítiques de col·laboració i comunitats daprenentatge entre docents, artistes i institucions
13.00 La relación entre agentes/instituciones artísticas y escuelas

Taula rodona

13.45 Relatori

Dates

17 i 18 de maig de 2024

Lloc

Fundació Antoni Tàpies
C/ d’Aragó, 255, 08007 Barcelona

 

Organitzen

 

Amb la col·laboració de

Comitè organitzador

 • Aurelio Castro Varela, Esbrina, UB
 • Paula Estalayo, Esbrina, UB
 • Joan Miquel Porquer, Esbrina, UB
 • Xavier Giró, Esbrina, UB
 • Fernando Hernández, Esbrina, UB
 • Laura Malinverni, Esbrina, UB

Comitè científic

 • Aurelio Castro Varela, Esbrina, UB
 • Fernando Hernández, Esbrina, UB
 • Paula Estalayo, Esbrina, UB
 • Fernando Herraiz, Esbrina, UB
 • Marina Riera, Esbrina, UB
 • Sílvia de Riba, Esbrina, UB