Histórias de Vida em Educação: A Construção do Conhecimento a partir de Histórias de Vida

Aquesta publicació recull els treballs presentats a les III Jornades d’Històries de Vida en Educació – La construcció del coneixement a partir de les històries de vida, celebrades a la facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat de Porto els dies 8 i 9 de novembre de 2012 i organitzades pel Centre d’Investigació i Intervenció Educatives.

A les diferents contribucions es profunditza en la reflexió sobre l’ús de les històries de vida en educació com a procés d’investigació i de construcció de coneixement insubstituïble, específic i pertinent per la formació i millora dels docents i dels investigadors i per explorar relacions i procediments particulars derivats de cada exemple presentat.

Aquesta publicació ofereix un retrat del debat que va tenir lloc a la Universitat de Porto i dóna mostres de vitalitat d’aquesta comunitat que integra docents i investigadors universitaris i estudiants de màster i doctorat d’Espanya, Portugal, Mèxic, Xile, Suïssa, Argentina i Brasil.

digital17

Autors

Amélia Lopes

Fernando Hernández

Juana Mª Sancho

José Ignacio Rivas

Descarregar