Historias de vida en educación: biografías en contexto

Aquesta publicació recull els treballs presentats a les I Jornades d’Històries de Vida en Educació: qüestions epistemològiques, metodològiques, ètiques i de formació que, prganitzades pel grup d’investigació consolidat ESBRINA (Subjectivitats i entorns educatius contemporanis 2009SGR 503), es van celebrar al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona els dies 10 i 11 de juny del 2010.

A les mateixes hi van asistir unes 50 persones -docents i investigadors universitaris i esdudiants de màster i doctorat d’Espanya, Portugal, Mèxic, Xile, Italia, França i Brasil- qui, després d’una introducció per part de les persones que coordinaven els temes, van debatir amb intensitat les qüestions que emergiren de la lectura de les contribucions que alguns dels participants van enviar prèviament. Posteriorment, la majoria d’ells van revisar les seves presentacions per a acomodar-les al format d’aquesta publicació.

digital6

Autors

Fernando Hernández

Juana Mª Sancho

José Ignacio Rivas

Descarregar