Imaginar mundos posibles

Potencialidades, límites y fricciones de la ficción especulativa en la investigación y la educación

Jornades

Disseny Hub Barcelona
19 i 20 de gener de 2023

El Grup de Recerca Esbrina — Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis conjuntament amb el Doctorat en Art i Educació i l’associació CosiCosa organitzen les Jornades “Imaginar mundos posibles: Potencialidades, límites y fricciones de la ficción especulativa en la investigación y la educación” que tindran lloc els dies 19 i 20 de Gener de 2023 al Disseny Hub Barcelona.

Presentació

La ficció especulativa, el disseny especulatiu i el design fiction s’estan popularitzant cada cop més com a eines de recerca i creació orientades a generar desplaçaments conceptuals i temporals per promoure la reflexió sobre el present i sobre els mons possibles encara no imaginats.

L’objectiu principal d’aquestes jornades és reunir investigadores, artistes, dissenyadores i professionals de l’educació que tinguin interès en aquest tema i generar un espai transdisciplinari de diàleg al voltant dels potencials pedagògics de les pràctiques esmentades.

En concret, ens interessa posar en diàleg comunicacions que tractin aquests temes:

 • Potencialitats i límits del que és especulatiu davant dels reptes globals i locals.
 • Potencialitats i límits del que és especulatiu per explorar les relacions entre humans i no humans en el context educatiu.
 • Potencialitats i límits del que és especulatiu com a recurs per generar desplaçaments en els models pedagògics vinculats a processos de creació i indagació.
 • Eines i recursos pedagògics per imaginar i dissenyar mons possibles amb estudiants.

Preguntes guia:

 • De quines maneres explorar altres futurs especulatius ens pot servir per reimaginar les nostres maneres de viure en el present?
 • De quina manera la ficció especulativa pot servir com a eina per respondre, repensar i reformular la nostra manera de relacionar-nos amb allò humà i no-humà?
 • De quina manera la ficció especulativa pot oferir mètodes de recerca per estudiar la relació humà/no-humà?
 • Com es pot aplicar allò especulatiu per facilitar processos creatius i imaginatius amb estudiants?
 • Com podem involucrar altres persones en les possibilitats del que és especulatiu, a través de diferents disciplines?

Contribucions

Les jornades estan obertes a dos tipus de comunicacions:

 1. Comunicacions extenses: comunicacions que poden tenir una extensió entre les 3.000 i 6.000 paraules.
 2. Notes: comunicacions que poden tenir una extensió entre les 1.000 i 3.000 paraules, work-in-progress.

Totes les propostes seran avaluades pel comitè científic de les jornades en funció de la relació amb les temàtiques tractades, l’originalitat i la qualitat. Els treballs es publicaran en aquest lloc web i es compartiran amb els participants. Alhora, està prevista l’organització d’una Special Issue a partir de les jornades

Podeu enviar les vostres comunicacions a esbrina@ub.edu.

Dates clau

 • Fins al 21 de desembre: Enviament de la proposta de comunicació (resum de 200 paraules màximes d’extensió).
 • A partir del 28 de desembre: Devolució de l’avaluació de les comunicacions.
 • Fins al 10 de gener: Enviament de les comunicacions definitives (format).
 • 1-18 de gener: Inscripció a les jornades.

Programa

DIJOUS, 19 DE GENER
9:30 Inauguració de les Jornades

Laura Malinverni (coordinació de les Jornades)
Unitat de Pedagogies Culturals, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

10:00 Primera intervenció

Pedagogías difractivas y fabulación especulativa

Helen Torres
Sociòloga, traductora i educadora.

11:00 Descans
11:30 Primera ronda de comunicacions

Hacia una “caja de herramientas” especulativas para las pedagogías posibles: reflexiones sobre estrategias, métodos y herramientas

Coordina
Mikki Schindler
ESDi Escola Superior de Disseny

 • Laura Benitez Valero, Jessica Fernández, Daniele Porretta. La ficción distópica como herramienta pedagógica.
 • Grazielle Portella. Caminar, memòria i natura: Metodologia pedagògica de disseny especulatiu per explorar futures temporalitats.
 • Carlos Ruiz Brussain. Futurología en el aula: Aprendizaje basado en la creación de futuros especulativos.
 • Consuelo Cerdá Monje. La potencia de la improvisación artística como ficción especulativa para la construcción de pedagogías disruptivas: Consideraciones a partir de la práctica de la improvisación colectiva y singular en danza contemporánea.
13:00 Descans per dinar
14:30 Visita guiada a l’exposició “Imaginar los posibles”

Cristina Valero
Asociación Cosicosa

15:30 Segona intervenció

El todo especulativo: ficción, acción y educación en el diseño actual

Anna Majó
Dissenyadora. EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB).

Octavi Rofes
Antropòleg. EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB).
16:30 Segona ronda de comunicacions

Imaginar otros posibles. Utopias, diseño y educación

Coordina
Oscar Tomico
Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona

 • Oscar Guayabero. Neutopías. Nuevas utopías y diseño de futuros.
 • Myrto Eirini Pappa and Stella Dikmans. Storytales. About individual agency within a polyphonic mesh of fictional realities.
 • Claudia Blanes. PARADISE NOW. Towards a new way of living. Speculative Design and Social Dreaming.
 • Paula del Río Arteaga. Experiencias de diseño especulativo. Transiciones en el uso de lo especulativo como herramienta y modo de trabajo.
 • Júlia Viladegut Compta i Joanna Empain. Fabular uns “altres lavabos possibles”: indagant la relació espai-cos i la construcció del gènere a l’escola a partir de metodologies de recerca artístiques i no adultocèntriques.
18:00 Fi del primer dia
DIVENDRES, 20 DE GENER
9:30 Tercera intervenció convidada

La ficción especulativa en la educación escolar o la necesidad de  imaginar lo que está por venir para  repensar las relaciones pedagógicas en el presente

Fernando Hernandez
Unitat de Pedagogies Culturals, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

10:30 Tercera ronda de comunicacions

La ficción especulativa como manera de hacer posibles otras formas de diseñar y desarrollar entornos tecnosociales

Coordina
Aurelio Castro Varela
Unitat de Pedagogies Culturals, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

 • Alicia de Manuel Lozano. Inteligencia artificial: proyecciones posibles. ¿Qué podemos aprender de otras perspectivas para construir el futuro de la IA? 
 • Rafael De Balanzo. Community Resilience Thinking & Transition Design Workshop.
 • Laia Sole-Coromina. Space reading: convocar móns possibles a través de l’especulació espacial i l’experiència col·lectiva en dues performances.
11:30 Descans
12:00 Quarta ronda de comunicacions

Pensar lo pedagógico desde la ficción especulativa

Coordina
Silvia de Riba
Unitat de Pedagogies Culturals, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

 • Mar Sureda-Perelló. Leer desde el encuentro; el uso de la ficción especulativa y la ética posthumana para pensar una investigación agrietada sobre los posibles lectores jóvenes lectoras. 
 • Melissa Lima Caminha. Lila and her time machine: A worlding journey into our past-future realities. 
 • Raquel Couto. Resistir La Calamidad: arte, comunidad y ficción especulativa.
13:00 Descans per dinar
14:30 Cinquena ronda de comunicacions

Expandir escenarios para la ficción especulativa

Coordina
Juana M. Sancho
Universitat de Barcelona

 • M. Paz Aedo. Imaginar futuros posibles: ficciones políticas y transición socioecológica en Chile y Colombia.
 • Miriam González Álvarez. (Re)significar los discursos visuales sobre la juventud desde potencialidades especulativas de las imágenes ficcionales. 
 • Rita Inês Petrykowski Peixe. Lo exótico, lo real, lo especulativo y lo proyectado: retratos de pueblos originarios en narrativas de ficción. 
 • Ida Angela Barbati, Guerthy Gutierrez. Límites y tensiones en la construcción de lo común.
15:30 Taller experimental

Cuerpos híbridos – Futuros deseables

Yuri Tuma dóna Cunha
Institute for Postnatural Studies

17:30 Posada en comú de les aportacions de les Jornades i planificació de futures trobades

Moderador
Joan Miquel Porquer Rigo
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona

18:30 Fi de les Jornades

Inscripció

Pot inscriure’s omplint el següent formulari, o fer-ho a Google Forms.

 

 

Imatge de la capçalera de Vitaly Otinov

Dates

19 i 20 de gener de 2023

Lloc

Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 37 – 38, 08018 Barcelona

 

 

 

Comitè organitzador

 • Laura Malinverni, Esbrina, UB
 • Fernando Hernández, Esbrina, UB
 • Silvia de Riba, Esbrina, UB
 • Cristina Valero, Asociación Cosicosa
 • Xavier Giró, Esbrina, UB
 • Joan Miquel Porquer, UB

Comitè científic

 • Laura Malinverni, Esbrina, UB
 • Fernando Hernández, Esbrina, UB
 • Aurelio Castro, Esbrina, UB
 • Anna Majó, EINA
 • Mikki Schindler, ESDI
 • Marina Ojan, IED
 • Oscar Tomico Plasencia, ELISAVA

Col·laboren

 • Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona
 • Facultad d’Educació de la Universitat de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona.