Jóvenes y móviles en el aula. Discursos y dinámicas de prohibición, promoción e indeterminación

Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación (AEI/10.13039/501100011033), 2020-2022

L’objectiu general d’aquest projecte d’investigació és identificar i analitzar els discursos, les pràctiques i els posicionaments de les administracions educatives, el professorat, els joves, les famílies i les empreses sobre l’ús dels mòbils en els centres de secundària obligatòria de l’estat espanyol. Aquest estudi té la finalitat de proporcionar evidències que contribueixin a l’avanç del coneixement científic i al debat social al voltant del paper que aquests dispositius poden tenir en l’educació dels joves.

L’objectiu general es concreta en els següents objectius específics:

 1. Identificar les polítiques de les administracions educatives (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i les conselleries d’educació de les comunitats autònomes) sobre l’ús dels telèfons mòbils en els centres de secundària i recollir l’opinió de responsables i experts que hagin participat en l’elaboració d’aquestes polítiques.
 2. Realitzar una anàlisi comparada dels discursos de prohibició, promoció i indeterminació presents en les polítiques educatives, els estudis acadèmics, els mitjans de comunicació i les empreses tecnològiques que treballen en el sector educatiu, així com en les xarxes socials en què participen els adolescents.
 3. Explorar les possibilitats i els reptes associats a l’ús de dispositius mòbils en deu centres d’educació secundària.
 4. Evidenciar els efectes de les polítiques de prohibició, promoció i indeterminació en les pràctiques educatives en els centres de secundària.
 5. Indagar en la visió de l’educació i l’ús de dispositius mòbils subjacent a la pràctica dels centres i el seu potencial per promoure canvis significatius en els processos d’aprenentatge, comunicació i expressió dels joves.
 6. Identificar la diversitat de posicionaments que tenen els joves, el professorat y les famílies, sobre l’ús de mòbils en entorns escolars i familiars.
 7. Divulgar el procés i els resultats del projecte entre la comunitat científica i educativa, els responsables de polítiques educatives, els joves i la societat en general.

Institucions participants

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de València
 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universidad de Castilla – La Mancha

Equip de recerca

 • Cristina Alonso (Investigadora Principal) (UB)
 • Joan-Anton Sánchez (UB)
 • Pablo Rivera (UB)
 • Alejandra Bosco (UAB)
 • Meritxell Estebanell (UdG)
 • Josefina Patiño (UdG)
 • Cristóbal Suárez (UV)
 • Carmen Lloret (UV)
 • Joaquín Paredes (UAM)
 • Ada Freitas (UAM)
 • Francisco Javier Ramos (UCLM)
 • Pablo Sánchez (UCLM)

Equip de treball

 • Xavier Giró (UB)
 • Raquel Miño (UB)
 • Paula Lozano (UB)
 • Pablo Neut (UB)
 • Ezequiel Passeron (UB)
 • Cristina Salazar (UB)
 • Georgina París (UAB)
 • Katia V. Pozos (UAB)
 • Rafel Meyerhofer (UdG)
 • Borja Mateu (UV)
 • Enrique Lázaro (UCLM)
 • Pedro C. Mellado (UCLM)
 • Mª Montserrat Blanco (UCLM)