La cultura DIY a la Universitat. Pensa/fes-ho per tu mateix i en col·laboració

Taller adreçat al professorat universitari
14 i 21 d’octubre de 2016 de 10:00 a 13:30

Finalitats

  • Explorar la filosofia DIY (do-it-yourself) com a forma de connectar la docència amb el saber i els interessos dels estudiants a la Universitat.
  • Compartir els processos i els resultats d’una innovació docent desenvolupada en un projecte europeu.
  • Situar les fortaleses les debilitats de la cultura DIY a la Universitat.
  • Endegar amb els assistents interessats planificacions docents que fomentin la cultura pensa/fes-ho per tu mateix i en col·laboració, a les seves matèries.

Continguts

  1. La cultura DIY des de l’experiència dels assistents
  2. El procés i els resultats del projecte DIYLab — Do It Yourself in Education: Expanding Digital Competence to Foster Student Agency and Collaborative Learning, a la Universitat.
  3. La filosofia fes-ho tu mateix/pensa per tu mateix i en col•laboració en acció.
  4. Connectant la cultura DIY (fes-ho tu mateix/pensa per tu mateix) amb les àrees de coneixement dels participants.
  5. L’avaluació dins de la cultura DIY: reconstruir i compartir el procés d’aprendre.
Tot el professorat membre de la UB (amb autenticació UB), haurà de fer la inscripció a aquest enllaç: http://www.ub.edu/ice/mat/uni/ub/matub.php?curs=UNI2016403
El professorat d’altres universitats o personal no docent de la UB (sense autenticació UB), haurà de fer la inscripció a aquest enllaç: http://www.ub.edu/ice/mat/uni/ext/bi/form-index.php?curs=UNI2016403&tipus=matgr

 Activitat formativa reconeguda per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

14 i 21 d’octubre de 2016
De 10:00 a 13:30
Aula E d’informàtica de l’edifici 696 de la Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 690,
08034 Barcelona