Maestros al vaivén

Ser mestre, sobretot mestra, de Primària continua sent vist com un treball fàcil i còmode. Total, la seva tasca només sembla consistir a mantenir l’ordre i passar les lliçons d’un llibre de text. Però la seva realitat és molt diferent. La seva tasca es considera cada dia més fonamental per la importància que tenen per al desenvolupament de l’alumnat el sentit de les activitats d’ensenyament i la configuració dels entorns d’aprenentatge que se li proposen i atès que, durant aquesta etapa de la vida, el cervell grava de manera especial el sentit dels costums que orientaran la seva actitud davant l’aprendre i el ser. A més, el treball docent s’articula i ve emmarcat en una sèrie d’eixos que li confereixen un alt grau de complexitat, demanda intel·lectual i emocional i compromís social; entre els quals es troben les prescripcions legislatives, la relació amb els companys i amb la cultura del centre, el treball cognitiu i afectiu amb un alumnat heterogeni i la responsabilitat de fomentar el seu desenvolupament integral, la necessitat d’avaluar els aprenentatges, el contacte amb les famílies i la necessitat de formació permanent. Tot això sense oblidar la seva vida personal, cultural i social.

En aquest llibre s’explora, analitza i interpreta, a la llum de les evidències de la investigació, un conjunt de temàtiques que configuren i ajuden a entendre què significa aprendre a ser mestra en el món actual. Una cosa que pot interessar als propis mestres, a les escoles, les famílies, els formadors del professorat i els responsables de les polítiques de educatives; tots aquells que estiguin entestats en una educació a l’altura del nostre temps i en la consecució d’una societat més equitativa i democràtica.

Didáctica de la lengua para la formación de maestros

Autors

Juana M. Sancho

Fernando Hernández

Editorial Octaedro, 2014

Comprar