Pedagogías emergentes en la sociedad digital (vol. 3)

Aquest llibre titulat, “Pedagogías emergentes en la sociedad digital (vol. 3)”, és el resultat d’un conjunt de reflexions dutes a terme durant el desenvolupament de l’assignatura “Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d’Aprenentatge”, del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona. L’assignatura té com a objectiu reforçar el caràcter crític de l’estudiantat en relació amb l’ús de les tecnologies digitals, però proveir-lo de competències digitals que possibilitin un ús comprensiu i eficaç d’aquestes eines.

A aquest efecte, i en ple desenvolupament de la pandèmia del Covid-19, des del començament de curs instem a l’estudiantat a triar i analitzar algun cas o fenomen concret, d’especial interès per a ells, en què s’apreciés amb claredat la incidència que les tecnologies digitals han tingut en el seu desenvolupament. El resultat ha estat la redacció de nou capítols que aborden temàtiques tan variades com la convivència escolar, els processos d’ensenyament i aprenentatge, les relacions de gènere, el feminisme, la bretxa digital, la immigració irregular, la inclusió digital en contextos escolars, els moviments socials, entre altres temàtiques rellevants, que, com hem dit, han estat fortament condicionades per la incidència de les tecnologies digitals i internet.

Editors

Pablo Rivera Vargas

Paulina Guajardo

Mireia Marchante

Minerva Moreno

Sandra Núñez

Marc Ordóñez

Liber Libro Ediciones, 2022

ISBN 9788419152237

Descarregar