Plataformas digitales y datificación en la educación primaria en España: la protección de la infancia en un contexto de digitalización educativa (DigiProtEd)

Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación (PID2022-137033NA-I00), 2023-2026

En els darrers anys s’han produït canvis importants en l’àmbit educatiu derivats de la forçosa acceleració de la digitalització als centres escolars després de la pandèmia mundial del COVID-19. Amb el propòsit de donar resposta a la continuïtat de l’escolaritat i promoure el desenvolupament de l’educació digital, es va optar per la incorporació de grans corporacions tecnològiques al context educatiu. La integració de les tecnologies digitals a l’educació, especialment les plataformes digitals utilitzades en els processos d’ensenyament i aprenentatge, suposa un desafiament per als sistemes educatius de tot el món, particularment respecte a la garantia de la protecció de la infància en aquests nous contextos digitals.

Objectius

En aquest marc, el projecte DigiProtEd té els objectius generals següents:

 1. Explorar i analitzar els efectes socioeducatius de la utilització de les plataformes digitals i de l’emmagatzematge i la gestió de dades sobre la protecció de la infància en l’educació primària a Espanya.
 2. Proporcionar evidències que contribueixin a l’avenç del coneixement científic i al debat social al voltant de la plataformització i la datificació de l’educació primària.

Per això, aquests es desgranen en els objectius específics següents:

 • Identificar i analitzar les polítiques i les regulacions europees, espanyoles i autonòmiques sobre la protecció de la infància en contextos digitals.
 • Analitzar la posada en pràctica d’aquestes polítiques i regulacions en la incorporació de les plataformes digitals i els processos de datificació a l’educació primària.
 • Evidenciar els posicionaments i les pràctiques principals de la comunitat educativa (equips directius, docents, alumnat i famílies) en relació amb l’ús de les plataformes digitals i dels processos de datificació en l’àmbit escolar.
 • Determinar si la utilització de les plataformes digitals i el procés de datificació condicionen la protecció de la infància a l’educació primària.
 • Proposar pautes que ajudin tant els centres educatius com l’administració pública a garantir la protecció de la infància en l’ús escolar de les plataformes digitals i l’emmagatzematge i la gestió de dades.
 • Divulgar el procés i els resultats del projecte entre la comunitat científica i educativa, els responsables de polítiques educatives, la infància i la societat en general.

Metodologia

La investigació es desenvolupa mitjançant un disseny metodològic mixt que es durà a terme en tres fases. En primer lloc, mitjançant l’anàlisi de documents polítics i normatius, i de 10 entrevistes semiestructurades a persones expertes al camp d’estudi, s’identificaran i analitzaran les regulacions, visions i sabers sobre l’ús de plataformes digitals en educació i sobre la gestió de dades derivades del seu ús a l’educació primària. En segon lloc, es desenvoluparan 11 estudis de cas a les tres CA participants (Catalunya, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana) on es recolliran les preocupacions, posicionaments i pràctiques de la totalitat de la comunitat educativa (equips directius, docents, alumnat i famílies) mitjançant l’ús de diferents tècniques com els grups de discussió i les entrevistes semiestructurades. Finalment, a la tercera fase s’implementaran enquestes tant a docents com a famílies a les 3 CA amb el propòsit de mesurar l’extensió del fenomen analitzat a les fases prèvies del projecte.

Institucions participants

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de València
 • Universidad de Castilla-La Mancha

Equip de recerca UB

 • Judith Jacovkis (Investigadora principal)
 • Pablo Rivera (Investigador principal)
 • Ainara Moreno (FPI)
 • Cristina Alonso
 • Joan-Anton Sánchez
 • Raquel Miño
 • Diego Calderón
 • Lluís Parcerisa
 • Carles Lindin
 • Gustavo Herrera
 • Paula Lozano
 • Ezequiel Passerón
 • Xavier Giró Gràcia

 

Proyecto PID2022-137033NA-I00 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa