PlatFAMs / Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT

Les plataformes digitals s’han introduït de manera profunda al nostre dia a dia, proporcionant infraestructures per relacionar-nos, aprendre, jugar, comprar, entre altres activitats quotidianes. Aquesta realitat s’ha fet molt més evident durant la pandèmia, a causa de la ràpida (i forçada) digitalització de diferents àmbits de les nostres vides a partir de la Covid-19. Tot i el notable interès per explorar les conseqüències socials i institucionals de la “plataformització” de les diferents esferes de la nostra quotidianitat, encara tenim poques evidències sobre com es transformen les famílies amb l’ús de les plataformes. Per aquest motiu, el projecte Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs) pretén donar resposta a la pregunta de recerca següent: com s’integren les plataformes digitals a les vides i les pràctiques familiars des d’una aproximació intergeneracional?

Objectius

La finalitat principal del projecte és revelar críticament com és la vida digital de les famílies, explorant com diferents generacions de nuclis familiars utilitzen a la seva quotidianitat els mitjans digitals i les plataformes. La intenció és establir nous coneixements i recomanacions sobre l’ús de les tecnologies digitals i les possibles conseqüències per a les necessitats, drets, protecció i participació digital de la ciutadania. Els objectius específics són: (1) rastrejar l’impacte de les plataformes digitals al llarg de la vida tal com s’expressa a les pràctiques familiars, (2) examinar les negociacions entre els membres de la família i entre generacions sobre l’ús i les implicacions de les plataformes digitals i (3) constatar com diferents grups d’edat dins de les diverses famílies creen i co-construeixen imaginaris de futurs digitals.

Metodologia

La recerca es portarà a terme a cinc països: Noruega, Estònia, Regne Unit, Romania i Espanya. Es parteix d’una aproximació qualitativa i participativa en què es farà un seguiment durant un període de dos anys a un total aproximat de 100 famílies. S’utilitzaran diferents mètodes de recollida d’informació com l’observació, l’entrevista o les converses de caràcter informal. Aquest estudi es complementarà amb una fase quantitativa, en què es desenvoluparà una anàlisi estadística secundària a partir de la base de dades del projecte EU Kids Online.

Resultats

S’espera que, a partir d’un enfocament intergeneracional, s’aprofundeixi en el coneixement de la vida digital familiar i l’ús de diferents plataformes digitals. El projecte destaca per la seva visió interdisciplinària on s’integren diversos camps com l’educació, la psicologia i la comunicació.

Institucions participants

Universitat d’Oslo
Noruega, coordinador

Universitat de Tartu
Estònia

The London School of Economics and Political Science
Regne Unit

Universitat Babes-Bolyai
Romania

Universitat de Girona
Espanya

Universitat de Barcelona
Espanya

Equip de recerca UB

  • Raquel Miño-Puigcercós (Coord.)
  • Pablo Rivera Vargas
  • Judith Jacovkis
  • Lluis Parcerisa
  • Gustavo Herrera Urízar
  • Paula Lozano Mulet
  • Xavier Giró Gràcia