Professores na Incerteza

Què significa ser professor al món d’avui? Com s’aprèn a ser professor? Aconsegueix la formació docent reflectir les transformacions tecnològiques, econòmiques, culturals i socials que ens afecten?

Aquesta obra reuneix temes que es configuren com les principals influències en el procés d’aprendre a ser professor. Quelcom que interessa a professors, escoles, famílies, educadors, responsables polítics i a tots els que estan compromesos amb una educació a l’altura dels nostres temps.

Principals temes del llibre:

  • Els canvis en la feina de professor en els últims anys: desafiaments d’una societat profundament transformada
  • Les decisions formatives i laborals que influencien l’aprenentatge de ser docent
  • La formació inicial de la identitat de professor
  • El paper dels col·legues en la constitució de la identitat docent
  • Les relacions entre infància i escola a partir de la perspectiva dels nous professors
  • Les paradoxes del compromís i del reconeixement social dels professors
  • La constitució de la subjectivitat (docent) en un context post-fordista
  • Els escenaris per a qüestionar i expandir la formació permanent

Autors

Juana M. Sancho

Fernando Hernández

Editora Penso, 2016

Comprar