Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals

Generalitat de Catalunya, ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres. 2015 ARMIF 00027

Resum del projecte

Des de la implementació dels graus de mestre, s’ha vist agreujada la preocupació, ja present a les antigues diplomatures, que els estudiants d’aquests ensenyaments no rebin una adequada formació en relació a les tecnologies digitals. Aquesta preocupació és present als congressos anuals sobre Tecnologia Educativa i de manera periòdica a les revistes acadèmiques vinculades amb aquest àmbit.

El pas d’una assignatura obligatòria en l’antiga diplomatura per a totes les universitats, Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació, qüestionada en la seva concepció, a un plantejament transversal en les diferents assignatures del grau, no està donant els resultats esperats. Ens trobem d’una banda que les tecnologies digitals tenen un tractament molt diferent en els plans d’estudi de les universitats catalanes, i d’altra, que l’opció per la transversalitat  ha fet que el professorat que imparteix les diferents assignatures doni un tractament desigual a les tecnologies digitals.

El projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent del Departament d’Ensenyament , ha estat una fita important, no només per la fixació d’aquestes competències, sinó també pel fet que ha estat elaborada de manera consensuada per les universitats catalanes.

L’objectiu del projecte és elaborar una proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en relació a les tecnologies digitals. Aquesta proposta tindrà en compte:

 • Bibliografia i recerques al voltant de la formació inicial dels mestres en relació a les tecnologies digitals
 • Les competències establertes en el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent del Departament d’Ensenyament
 • Els actuals plans d’estudi i assignatures vinculades amb les tecnologies digitals dels graus de mestre de les universitats catalanes
 • Informació relativa a les estades de professors universitaris, en centres estrangers de formació de mestres, de la convocatòria MOB-MIF
 • La pràctica duta a terme als centres educatiu, mitjançant la recollida de les visions, sobre les necessitats formatives vinculades a les tecnologies digitals, d’associacions de mestres, mestres en actiu de referència i estudiants dels graus de mestre

S’informarà d’una primera proposta als responsables de política acadèmica de les universitats catalanes, de les polítiques educatives del Departament d’Ensenyament, i a la comunitat educativa en general; de cara a possibilitar la millora de la proposta i a articular la seva aplicació. Tanmateix, es difondrà el procés i resultats del projecte, mitjançant un lloc web propi, en seminaris, congressos i articles a revistes acadèmiques i divulgatives.

Som conscients que aquesta proposta representa una gran repte, i per tant, que necessita d’un plantejament que vagi més enllà de solucions individuals per part de cada universitat, requerint una proposta d’àmbit interuniversitari. Es per això que els membres que integren la proposta de projecte pertanyen:

 • A les nou universitats catalanes que imparteixen els graus de mestre: UB, UAB, UdL, UdG, URV, URL, UVic, UIC i UAO
 • A les onze universitats catalanes que van participar al Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent del Departament d’Ensenyament: les nou universitats anteriors, la UOC i la UPF

També comptem, com a participant del projecte, a la directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universitat de Buenos Aires.

Participants

 • Joan-Anton Sánchez (coordinador, UB)
 • Cristina Alonso (UB)
 • Martí Cerezo (UB)
 • Pablo Rivera (UB)
 • Sara Carrasco (Becària del projecte, UB)
 • Xavier Giró (Tècnic de suport a la recerca, UB)
 • Alejandra Bosco (UAB)
 • Katia Veronica Pozos (Col·laboradora, UAB)
 • Georgina Rovira (UdL)
 • Meritxell Estebanell (UdG)
 • Mar Camacho (URV)
 • Jordi Simon (URL)
 • Jordi Chumillas (UVIC)
 • Maria Domingo (UIC)
 • Ferran Gandol (UAO-CEU)
 • Montse Guitert (UOC)
 • Carme Hernández (UPF)
 • Marianna Maggio (UBA)

 

WEB