Rethinking educational ethnography. Researching online communities and interactions

Publicació dels treballs presentats al II Simposi Rethinking Educational Etnography – Researching on-line communities and interactions (Repensar l’etnografia educativa- Investigar comunitats i relacions virtuals). El 7 i 8 de juny de 2012, a la Universitat.

digital14

Autors

Fernando Hernández

Rachel Fendler

Juana Mª Sancho

Descarregar