Trajectòries d’èxit de joves immigrants a l’ensenyament superior i al món professional

Generalitat de Catalunya, Secretaria per la immigració – AGAUR. 2010 ARF1 00039. 2011–2012

Objectius

L’objectiu general d’aquest projecte contempla tres dimensions:

 • Fer visible una problemàtica poc estudiada a Catalunya, com són les condicions d’accés, participació i resultats d’aprenentatge a l’ensenyament superior, i la inserció laboral dels immigrants al mercat professional al què donen accés aquest tipus d’estudis a partir d’una meta-anàlisi d’estudis existents.
 • Identificar i analitzar els trets que caracteritzen les trajectòries educatives d’un grup de joves (homes i dones) immigrants que estan a la universitat o que ja s’han incorporat al món del treball amb un títol universitari.
 • Extreure elements per a l’elaboració de polítiques i la fonamentació de les pràctiques docents i laborals.

Impacte del projecte

 1. Avanços en la recerca
  1. Determinar els factors que afavoreixen l’èxit escolar en la primària i secundària —i potser a la formació professional per la tendència creixent a accedir des de aquests estudis— que permeten als immigrants extracomunitaris accedir a la Universitat, així com els factors que hi actuen en contra.
  2. Determinar quins factors afavoreixen o entorpeixen la finalització dels estudis universitaris.
  3. Determinar quins factors influeixen o entorpeixen una entrada amb èxit al món laboral, on els estudis cursats siguin determinants per al lloc de treball.
  4. Ampliar les perspectives dels estudis sobre d’inserció de les persones emigrants, a partir de l’estudi d’una meta-anàlisi focalitzada en la detecció dels factors que contribueixen a la construcció de trajectòries d’èxit en els estudis superiors i en el desenvolupament professional.
 2. Propostes sobre polítiques d’ajut a la immigració
  1. Avaluació de la possibilitat d’implantar polítiques de discriminació positiva en l’accés a la Universitat de joves immigrants extracomunitaris, tal com ja s’està fent en altres països.
  2. Avaluació de la conveniència d’ajustar les polítiques socials de suport a les famílies i als estudiants en termes de beques, suport a l’estudi i orientació professional.
  3. Elaboració de pautes d’actuació que afavoreixin el desenvolupament del lideratge i la emprenedoria dels joves immigrants, en contacte amb la Cambra de Comerç, els sindicats i les organitzacions empresarials.
  4. Proposició de possibles campanyes de sensibilització social semblants a les que s’han fet orientades a altres col—lectius.
  5. Avaluació de la necessitat de fer seguiments de les trajectòries del joves immigrants durant els primers anys del seu accés a la Universitat i al món professional.
  6. Elaboració de pautes d’actuació, especialment per a les escoles secundàries i la formació professional, en relació a la necessitat de tenir en compte els estils d’aprenentatge mediats pel context social i cultural dels joves immigrants.
  7. Elaboració de propostes per afavorir el canvi de mirada sobre “els altres”, per tal d’avançar cap a el desenvolupament d’una cultura pública comuna, tal com planteja el Pacte Nacional per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
 3. Històries d’èxit
  1. La realització de la memòria a partir dels relats sobre les trajectòries d’èxit pot ser un mitjà de reconeixement de les persones participants a l’estudi i per comprendre i fer públics els factors que facilitin aquestes trajectòries.
  2. Els vídeos sobre les trajectòries de 4 immigrants estudiants universitaris i 4 immigrants que s’hagin incorporat ja al món laboral, es poden fer servir com a recursos educatius a les escoles i centres d’orientació professional.
  3. Ús d’aquestes històries com a material d’aprenentatge i reflexió tan per als responsables de les polítiques, com per a les escoles, les famílies i els joves.
  4. En conjunt, els resultats de la recerca sobre trajectòries d’èxit es podran utilitzar com a material relacionat amb el canvi de mirada davant de l’altre (fulletons, flyers, cartells, clips…).

Participants

 • Juana María Sancho Gil
 • Fernando Hernández i Hernández
 • Fernando Herraiz García
 • Paulo Padilla Petry
 • Xavier Giró Gràcia
 • Roser Valenzuela i Segura
 • Rachel Fendler
 • Judith Arrazola Carballo

Resultats

Simposi Immigració, Educació Superior i Món Professional

Barcelona, 23 de març de 2012.

Més informació

Memòria final

Descarregar

Capítols de llibre

Sancho, J. M.; Hernández-Hernández, F.; Arrazola, J.; Fendler, R.; Herraiz, F. Padilla-Petry, P.  (2012). Decisiones metodológicas sobre la construcción de historias de éxito educativo y profesional de jóvenes inmigrantes. En X. Bonal,  C. Díaz y D. Luque (Coord.), XVI Conferencia de Sociología de la Educación. La Educación en la Sociedad Global e Informacional (pp.  83-93). Madrid: Asociación de Sociología de la Educación.

Descarregar

 

Hernández Hernández, F. y Sancho Gil, J. M. (2015). Historias de vida desde una perspectiva subalterna: Situarse desde lo inabordable de la relación con el otro. En M. J. Márquez, M. E. Prados y D. Padua (Coords.), Historias de Vida en Educación. Voces Silenciadas (373-382). Almería: Universidad de Almería.

Descarregar