Trayectorias de aprendizaje de jóvenes universitarios: concepciones, estrategias, tecnologías y contextos

Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2019-108696RB-I00. 2020-2022

Aquest projecte es planteja, com a objectiu general, desvetllar les trajectòries d’aprenentatge dels estudiants universitaris, tenint en compte les seves concepcions, estratègies, tecnologies i contextos d’aprenentatge.

A partir de l’objectiu general, es plantegen els següents objectius específics:

 1. Actualitzar i aprofundir referents d’investigació entorn a com els joves aprenen, especialment des de la perspectiva de les ‘learning lives’.
 2. Explorar com aprenen els joves a partir d’una sèrie d’entrevistes individualitzades per desvetllar i comprendre les concepcions, estratègies, tecnologies i contextos relacionats amb els seus aprenentatges.
 3. Identificar experiències d’aprenentatge dels joves en diferents contextos amb la finalitat de situar, relacionar i ampliar els concepcions i estratègies d’aprenentatge als quals fan referència.
 4. Detectar els trànsits i moviments en les maneres d’aprendre dels joves entre els contextos detectats, així com el paper que tenen els entorns virtuals i els dispositius digitals.
 5. Dur a terme una anàlisi tematitzada i biogràfica de les diferents trajectòries d’aprenentatge, de manera que puguin evidenciar les regularitats i diferències.
 6. Realitzar grups de discussió amb estudiants i professors universitaris per contrastar, ampliar i validar els resultats de la investigació.
 7. Dur a terme i implementar un qüestionari en línia, basat en les evidències sobre les concepcions, trajectòries, estratègies i ús de les tecnologies, que permeti contrastar i validar les aportacions de la investigació.
 8. Indagar sobre el paper que el gènere pot tenir a l’hora de configurar com els joves aprenen.
 9. Generar materials multimodals vinculats a la formació dels joves, que incorporin els processos i resultats de la recerca.
 10. Divulgar el procés i resultats de la recerca a través de publicacions i contribucions a congressos, activitats de transferència de coneixement i la participació en xarxes nacionals i internacionals utilitzant el potencial de les plataformes digitals.

Entitats participants

 • Universitat de Barcelona
 • Universidad del País Vasco

Resultats

Hernández, F., & Sancho, J. M. (2021). Dilemas y desafíos de la universidad desde el cruce de visiones entre docentes y estudiantes. Inter Cambios. Dilemas y Transiciones de la Educación Superior, 8(1). Recuperado a partir de https://ojs.intercambios.cse.udelar.edu.uy/index.php/ic/article/view/318

Hernández, F. & Sancho, J.M. (2021). Problematizing how university students learn from a ‘learning life’ approach.  ECER2020, Ginebra, 6 a 9 de septiembre.

Director

 • Fernando Hernandez-Hernandez

Co-director

 • Jose Miguel Correa Gorospe

Equip de recerca

 • Miriam Peña Zabala (UPV)
 • Elizabeth Perez Izaguirre (UPV)
 • Cristina Lasa Ochoteco (UPV)
 • Maria Domingo Coscollola (UIC)
 • Estibaliz Jimenez De Aberasturi Apraiz (UPV)
 • Fernando Herraiz Garcia (UB)
 • Laura Maliverni (UB)

Col·laboradors

 • Juana Maria Sancho Gil (UB)
 • Aurelio Castro Varela (UB)
 • Judit Onsès Segarra (UB)
 • Sara Carrasco Segovia (UB)
 • Marina Riera Retamero (UB)
 • Paula Estalayo Bielsa (UB)
 • Silvia De Riba Mayoral (UB)
 • Marina Gallen Serra (UB)
 • Bettina Steren Dos Santos (PURCS, Brasll)
 • Gabriela Da Silva Bulla (UFRGS, Brasil)
 • Ana Gonçalves De Abreu Sosa (Uf Afemas, MG, Brasil)
 • Aingeru Gutierrez-cabello (UPV)
 • Regina Guerra (UPV)
 • Margari Leon Guereño (UPV)