Trayectorias de aprendizaje de jóvenes universitarios: concepciones, estrategias, tecnologías y contextos

Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2019-108696RB-I00. 2020-2022

Aquest projecte es planteja, com a objectiu general, desvetllar les trajectòries d’aprenentatge dels estudiants universitaris, tenint en compte les seves concepcions, estratègies, tecnologies i contextos d’aprenentatge.

A partir de l’objectiu general, es plantegen els següents objectius específics:

 1. Actualitzar i aprofundir referents d’investigació entorn a com els joves aprenen, especialment des de la perspectiva de les ‘learning lives’.
 2. Explorar com aprenen els joves a partir d’una sèrie d’entrevistes individualitzades per desvetllar i comprendre les concepcions, estratègies, tecnologies i contextos relacionats amb els seus aprenentatges.
 3. Identificar experiències d’aprenentatge dels joves en diferents contextos amb la finalitat de situar, relacionar i ampliar els concepcions i estratègies d’aprenentatge als quals fan referència.
 4. Detectar els trànsits i moviments en les maneres d’aprendre dels joves entre els contextos detectats, així com el paper que tenen els entorns virtuals i els dispositius digitals.
 5. Dur a terme una anàlisi tematitzada i biogràfica de les diferents trajectòries d’aprenentatge, de manera que puguin evidenciar les regularitats i diferències.
 6. Realitzar grups de discussió amb estudiants i professors universitaris per contrastar, ampliar i validar els resultats de la investigació.
 7. Dur a terme i implementar un qüestionari en línia, basat en les evidències sobre les concepcions, trajectòries, estratègies i ús de les tecnologies, que permeti contrastar i validar les aportacions de la investigació.
 8. Indagar sobre el paper que el gènere pot tenir a l’hora de configurar com els joves aprenen.
 9. Generar materials multimodals vinculats a la formació dels joves, que incorporin els processos i resultats de la recerca.
 10. Divulgar el procés i resultats de la recerca a través de publicacions i contribucions a congressos, activitats de transferència de coneixement i la participació en xarxes nacionals i internacionals utilitzant el potencial de les plataformes digitals.

Entitats participants

 • Universitat de Barcelona
 • Universidad del País Vasco

Resultats

Presentacions a congressos

Aingeru Gutiérrez-Cabello Barragán , Estibaliz Aberasturi-Apraiz , José Miguel Correa Gorospe , Alaitz Sasiain Camarero-Núñez (2021). The Agentic Silence. Researchers Vulnerability in a Study About Youth´s Learning Lives. ECER 2021 – The European Conference on Educational Research, Geneva, 06-10 September 2021. Paper presentation.

Elizabeth Pérez-Izaguirre, José Miguel Correa Gorospe, Eider Chaves Gallastegui, Estibaliz Aberasturi Apraiz (2021). Ethical challenges researching higher education students’ learning lives: Reflections from Collaborative Autoethnography (CAE). ECER 2021 – The European Conference on Educational Research, Geneva, 06-10 September 2021. Paper presentation.

Eider Chaves Gallastegui, José Miguel Correa Gorospe, Estibaliz Jiménez de Aberasturi (2021). From a collaborative project to a doctoral thesis and vice versa: Spaces between individual and collective research. University of the Basque Country (UPV-EHU). ECER 2021 – The European Conference on Educational Research, Geneva, 06-10 September 2021. Paper presentation.

Regina Guerra, Miriam Peña, Estibaliz Aberasturi, Aingeru Gutierrez-Cabello, J.M. Correa Gorospe (2021). Teachers’ Learning Trajectories: First Steps Towards an Investigation of University Students’ Learning. ECER 2021 – The European Conference on Educational Research, Geneva, 06-10 September 2021. Paper presentation.

Bulla, G. S., Sancho-Gil, J. M., Souza, A. C. G. A. & Santos, B. S. (2021). Learning Trajectories of University Students who Choose Teaching as a Profession. ECER 2021 – The European Conference on Educational Research, Geneva, 06-10 September 2021. Paper presentation.

Correa Gorospe, J.M.,   Aberasturi-Apraiz, E.,  Gutiérrez Cabello Barragán, A. (2021). El cuidado y la relación pedagógica en una investigación sobre cómo aprenden los jóvenes estudiantes universitarios. VII Jornadas sobre la relación pedagógica en la Universidad. Barcelona, 2 y 3 de diciembre.

Hernández, F. & Sancho, J.M. (2021). Problematizing how university students learn from a ‘learning life’ approach.  ECER2020, Ginebra, 6 a 9 de septiembre.

Articles

Hernández-Hernández, F. y Sancho, J. M. (2021). Students’ Experiences in Suddenly Transformed Living and Educational Environments by COVID-19. Frontiers in Psychology, 5144. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.782433

Hernández, F., & Sancho, J. M. (2021). Dilemas y desafíos de la universidad desde el cruce de visiones entre docentes y estudiantes. Inter Cambios. Dilemas y Transiciones de la Educación Superior, 8(1). Recuperado a partir de https://ojs.intercambios.cse.udelar.edu.uy/index.php/ic/article/view/318

Capítols de llibre

Fernando Hernández-Hernández y Juana M. Sancho-Gil. Los sentidos de aprender de los jóvenes universitarios: entre el acomodo, la reapropiación y la resistencia. En  P. Rivera-Vargas, R. Miño-Puigcercós,  E. Paserón (coord.). Educar con sentido transformador en la universidad. (p.55-66). Octaedro – IDP/ICE. 2022.

Projecte d’innovació pedagògica UPV/EHU

Educación y diversidad: Una mirada desde la ética inclusiva en los TFGs y TFMs

Coordinadora: Eli Perez-Izaguirre
Participants: J.M. Correa, E. Aberasturi, R. Guerra, M. Peña Zabala, A. Gutierrez-Cabello, A. Sasiain.

Projecte de final de grau

Sandra Martín

Director

 • Fernando Hernandez-Hernandez

Co-director

 • Jose Miguel Correa Gorospe

Equip de recerca

 • Miriam Peña Zabala (UPV/EHU)
 • Elizabeth Perez Izaguirre (UPV/EHU)
 • Cristina Lasa Ochoteco (UPV/EHU)
 • Maria Domingo Coscollola (UIC)
 • Estibaliz Jimenez De Aberasturi Apraiz (UPV/EHU)
 • Fernando Herraiz Garcia (UB)
 • Laura Maliverni (UB)

Col·laboradors

 • Juana Maria Sancho Gil (UB)
 • Aurelio Castro Varela (UB)
 • Judit Onsès Segarra (UB)
 • Sara Carrasco Segovia (UB)
 • Marina Riera Retamero (UB)
 • Paula Estalayo Bielsa (UB)
 • Silvia De Riba Mayoral (UB)
 • Marina Gallen Serra (UB)
 • Bettina Steren Dos Santos (PURCS, Brasll)
 • Gabriela Da Silva Bulla (UFRGS, Brasil)
 • Ana Gonçalves De Abreu Sosa (Uf Afemas, MG, Brasil)
 • Aingeru Gutierrez-cabello (UPV/EHU)
 • Regina Guerra (UPV/EHU)
 • Alaitz Sasiain Camarero-Núñez (UPV/EHU)