Universidades de élite en Chile. Entre la movilidad y la reproducción social

Seminari

Barcelona, Campus Mundet
14 de juny de 2022

Considerant el procés de massificació de l’educació terciària experimentada a Xile i l’Amèrica Llatina, l’estudi analitza les característiques, els mecanismes i les formes de desenvolupament d’un grup d’universitats selecte i reduït: les universitats d’elit. A partir d’una investigació de 5 anys que va incloure anàlisis de dades censals, etnografies en institucions educatives, entrevistes a titulats, anàlisis d’arxius institucionals, enquesta a estudiants i anàlisis biogràfiques a entrevistats clau, la investigació analitza –utilitzant un marc interpretatiu que utilitza conceptes bourdesians i post-bourdesians– la manera com les institucions i els subjectes s’adapten per, d’una banda, respondre a les pressions d’inclusió i mobilitat social i, de l’altra, generar mecanismes per a la producció i reproducció de les elits polítiques, socials i econòmiques del país.

Article: Quaresma, M. L., & Villalobos, C. (2022). Elite universities in Chile: Between social mobility and reproduction of inequality. Tuning Journal for Higher Education, 9(2), 29-62. https://doi.org/10.18543/tjhe.1920

Cristóbal Villalobos

Actualment és Investigador Associat i codirector del Centre d’Estudis i Pràctiques Polítics en Educació (CEPPE-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Xile. Sociòleg i Treballador Social de la Pontificia Universidad Católica de Xile i Màster en Economia Aplicada a les Polítiques Públiques de la Universitat Alberto Hurtado-Georgetown University i Doctor en Ciències Socials per la Universitat de Xile. Els teus temes d’interès són el disseny, les polítiques educatives i els desenvolupaments socials.

Programa

DIMARTS 14 DE JUNY
15.30 Presentació

Dr. Joan-Anton Sánchez
Director del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona

Dra. Cristina Alonso
Coordinadora del grup de recerca Esbrina

Dr. Lluís Parcerisa
Investigador Juan de la Cierva del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona

15.45 Conferència

Universitats d’elit a Xile. Entre la mobilitat i la reproducció social

Dr. Cristóbal Villalobos
Acadèmic i Investigador Associat, i codirector del Centre d’Estudis de Polítiques i Pràctiques a l’Educació (CEPPE-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Xile

16.30 Diàleg i tancament

 

Imatge de Francisco Kemeny

14 de juny de 2022 a les 15.30h
Universitat de Barcelona

Campus Mundet

Departament de Didàctica i Organització Educativa
Sala 240. Edifici Llevant, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron 171
Barcelona, CP 08035

Organitza