VI Jornades sobre la Relació Pedagògica a la Universitat

La força de la indagació i la disrupció en temps d’incertesa

Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2017

“Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender”
Paulo Freire (1997: p.25). Pedagogía de la autonomía.
Saberes necesarios para la práctica educativa. México: Siglo XXI

Presentació

El grup d’innovació docent Indaga-t (GIDCUB-13/087) de la Universitat de Barcelona promou les VI Jornades sobre la Relació Pedagògica a la Universitat: La força de la indagació i la disrupció en temps d’incertesa, comptant amb la col·laboració dels grups que han organitzat en edicions anteriors aquestes jornades: Elkarrikertuz de la Universitat del País Basc, EMIPE (Equipo de Mejora Interdisciplinar de Prácticas Educativas) de la Universitat Autònoma de Madrid i CREARI Grup de Recerca en Pedagogies Culturals (GUB 2013-103 ) de la Universitat de València.

Les Jornades es faran a la Universitat de Barcelona els dies 6 i 7 de setembre de 2017.

Està previst que hi participin investigadors universitaris, responsables institucionals, docents i aquelles persones que tant des de la perspectiva educativa com des de l’àmbit universitari podrien estar interessades en analitzar la situació actual, revisar el que s’ha fet fins ara, i sobretot gestionar propostes de futur.

Aquesta és una activitat de formació certificada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Programa

Podeu descarregar totes les comunicacions de Google Drive.

Dimecres 6 de setembre de 2017
09:00-9:30 Recollida de documentació i acreditació de participants
09:30-10:00 Presentació de les Jornades a càrrec de representants de les institucions participants i organitzadores

Juana M. Sancho
Coordinadora Esbrina-Indaga-t

Paulino Carnicero
Director del Departament de Didàctica i Organització Educativa

José Luis Medina
Delegat del rector per a ‘Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge’

10:00-11:30 Primera Sessió de Comunicacions i Debat: Qui són els altres en la relació pedagògica (primera part)

Coordina: Fernando Herraiz García (Universitat de Barcelona)
Relators: Ricardo Domínguez Ruiz (Universitat de València) i Rosa Mª Esteban Moreno (Universitat Autònoma de Madrid)
Fa la devolució: José Miguel Correa Gorospe (Universitat del País Basc)

Presenten:

Entornos educativos de complicidad entre alumnado y profesorado en la realización de la tesis doctoral
María José Gómez Aguilella y Ricard Huerta Ramon. Universitat de València

Los “otros” en algunos imaginarios y representaciones de la formación inicial del profesorado
Carme Molet, Dànae Quiroz, Olga Bernard, Laura Salavatierra. Universitat de Lleida

Las relaciones pedagógicas en la construcción de las trayectorias vitales
Judith Arrazola-Carballo, Universidad de Barcelona; Juan Llanes-Ordóñez, Universitat Internacional de Barcelona; A. Sánchez-Martí, Universitat Autònoma de Barcelona

Los otros en una relación pedagógica para el cuidado
Mari Carmen Olivé y Ana Martínez. Universitat de Barcelona

11:30-12:00 Descans
12:00-13:45 Primera Sessió de Comunicacions i Debat: Qui són els altres en la relació pedagògica (segona part)

Presenten:

Experiencias, formaciones y construcciones con lxs otrxs
Sandra Martínez Pérez, Susana Orozco Martínez y Amparo Chumacero Ruíz. Universitat de Barcelona

Breve ensayo de mapeo de relaciones pedagógicas en el proyecto Show Your Own Gold
Carlos Canales. Universitat de Barcelona

Relaciones pedagógicas y competencias en el aprendizaje con Objetos Digitales y Visuales. Implementando la filosofía Do It Yourself (DIY) con estudiantes de las Facultades de Educación y Bellas artes
Fernando Herraiz y Cristina Alonso. Universitat de Barcelona

The semester of Lost
Paulo Padilla Petry. Universitat de Barcelona

Actitudes de docentes y discentes ante la otra: la madre universitaria
Amparo Alonso-Sanz. Universitat de València

13:45-15:00 Dinar
15:00-16:30 Espai de conversa: “Què ens fa seguir amb entusiasme, tot i l’actual situació de la Universitat”

Juana M. Sancho
Universitat de Barcelona

Estíbaliz Aberasturi
Universitat del País Basc

Amparo Alonso
Universitat de València

Raquel Miño
Universitat de Barcelona

16:30-19:30 Segona Sessió de Comunicacions i Debat: Les pràctiques disruptives en les relacions pedagògiques (primera part)

Coordina: Germán Navarro Espinach (Universitat de Saragossa)
Relators: Paloma Rueda Gascó (Universitat de València) i Aingeru Gutierrez-Cabello (Universitat del País Basc)
Fa la devolució: Maria Domingo Coscollola (Universitat Internacional de Catalunya)

Presenten:

El psicodrama como práctica disruptiva: por la concienciación y para el aprendizaje
Imanol Santamaría-Goicuria e Irantzu de Orbea. Universidad del País Vasco

@NeurohackersEdu: Compartir para aprender
Iolanda Nieves, Núria Tomàs y Noemí Royes. Neurohackers Education

Asteriscos que cuestionan los determinismos de género en el relato de una investigación sobre las experiencias de infancia
Carlos Canales y Carla Gallén. Universitat de Barcelona

Esculturas corporales sobre la Escuela Inclusiva en el grado Universitario de Educación Infantil
Irantzu de Orbea e Imanol Santamaria-Goicuria. Universidad del País Vasco

Identidades múltiples y posiciones contiguas: Prácticas disruptivas y conocimiento dialogado en la formación de investigadores educativos
José Miguel Correa, Estitxu Aberasturi y Aingeru Gutiérrez. Universidad del País Vasco

Dijous 7 de setembre de 2017
09:30-10:00 Balanç del primer dia: Pensaments i interrogants plantejats
10:00-11:30 Segona Sessió de Comunicacions i Debat: Les pràctiques disruptives en les relacions pedagògiques (segona part)

Presenten:

Aprender reflexionando desde el silencio, el objeto cotidiano y la visualización de una práctica de aula
Ricard Ramón Camps. Universitat de València

La cultura DIY en la universidad. De la propuesta del profesorado a la experiencia del alumnado
Pablo Rivera Vargas, Joan-Anton Sánchez Valero, Juana M. Sancho Gil. Universitat de Barcelona

11:30-12:00 Descans
12:00-13:45 Tercera Sessió de Comunicacions i Debat: La relació pedagògica en els projectes d’indagació

Coordina: Joan-Anton Sánchez i Valero (Universitat de Barcelona)
Relators: Paula Jardón Giner (Universitat de València) i Judith Arrazola Carballo (Universitat de Barcelona)
Fa la devolució: Paulo Padilla Petry (Universitat de Barcelona)

Presenten:

Los coreógrafos invisibles: implicaciones pedagógicas de un proceso creativo
Constanza Brcnic, Albert Tola y Amalia Giannoutsou. Proyecto PI(E)CE

Desbordar la Universidad
Judit Vidiella. ERAM. Universitat de Girona

Entrecruzar miradas: Aprender a partir de proyectos de indagación en un curso de Visualidades Contemporáneas
Julia Gaitán y Fernando Hernández. Universitat de Barcelona

13:45-15:00 Dinar
15:00-16:00 Espai de conversa: “La mirada dels estudiants sobre les relacions pedagògiques”

Marc Garcia Xaubet
Universitat de Barcelona

Ferran Sánchez Margalef
Universitat de Barcelona

Paula Lozano Mulet
Universitat de Barcelona

Cristian Soto Martínez
Universitat de Barcelona

Julia Gaitán Villasclaras
Universitat de Barcelona

16:00-19:00 Quarta Sessió de Comunicacions i Debat: El lloc del ‘no saber’ en les relacions pedagògiques

Coordina: Vicente Alfonso Benlliure (Universitat de València)
Relators: Ricard Ramon Camps (Universitat de València) i Aurelio Castro Varela (Universitat de Barcelona)
Fa la devolució: Ricard Huerta Ramon (Universitat de València)

Presenten:

Viaje al centro del no saber: las sensaciones corporales en el desarrollo del Trabajo Fin de Grado en Educación Social
Eider Gamboa Ruiz de Eguilaz, Asier Huegun Burgos, Pello Jauregi Etxaniz. Universidad del País Vasco.

Lugares de “no saber” de una docente novel
Judit Onsès Segarra. Universitat de Barcelona

19:00 Sessió de balanç per part de les persones que han fet de relators.
Conversa entre totes les persones participants.

Coordina Cristina Alonso Cano (Universitat de Barcelona)

Comunicacions

Està prevista la participació d’un màxim de 50 participants. Tots els participants s’espera que presentin comunicació. Es valoraran especialment les comunicacions presentades per grups de treball. Les comunicacions seran revisades pels membres del Comitè Científic, encarregat d’aprovar-les. Hi haurà quatre apartats temàtics diferenciats per donar coherència al conjunt de les sessions. Cada comunicació es presentarà amb un apartat temàtic concret que els participants poden escollir a l’enviar la proposta de comunicació. Un cop revisades les comunicacions es posaran a la web perquè tots els assistents puguin tenir-les i llegir-les abans d’assistir a les Jornades.

Podeu descarregar totes les comunicacions de Google Drive.

Apartats temàtics

Des de les primeres jornades hem tractat de que la trobada sigui un espai de compartir i no un escenari en què uns parlen i altres escolten. És per això que els participants poden accedir a les comunicacions amb antelació per després poder participar de manera activa en les sessions.

Les quatre sessions d’aquestes jornades estan organitzades al voltant de quatre temes de debat:

  1. La relació pedagògica en els projectes d’indagació. Aprendre mitjançant projectes pot ser una pràctica vinculada a un tipus de treball precari dins de la ideologia neoliberal, però també una manera d’aprendre que afavoreixi la reflexió crítica, maneres de participació i gestió basats en l’intercanvi i una manera de conèixer que afavoreixi la creativitat i el establir relacions.
  2. Les pràctiques disruptives en les relacions pedagògiques. Una pràctica disruptiva és aquella que qüestiona les expectatives inicials i obre camins del pensar i del fer que qüestionen les posicions hegemòniques sobre l’aprendre i l’ensenyar. Una pràctica disruptiva pot aparèixer en un moment puntual o formar part d’un recorregut que convida a pensar des d’un altre lloc les relacions pedagògiques.
  3. Qui són els altres en la relació pedagògica. L’altre de la relació pedagògica no és només l’estudiant o el col·lega amb qui compartim o de qui ens distanciem. L’altre té presència i absència més enllà del que sembla evident. Pot transitar pels coneixements, les normes, les pràctiques, el dins i el fora de la universitat i els imaginaris, per citar només alguns d’aquest llocs en què l’altre es manifesta o s’oculta.
  4. El lloc del “no saber” en les relacions pedagògiques. Una de les fantasies de les disciplines relacionades amb l’aprenentatge i l’ensenyament és que tot pot ser predefinit i mesurat. No obstant això, quan proposem una activitat o acaba un curs, ens adonem que hi ha molt del què no sabem sobre el que ‘realment’ han pogut aprendre els estudiants.

Aquests àmbits temàtics ens conviden a pensar a partir de treballs de fonamentació o d’experiències reflexionades.

Organització de les jornades

A partir d’aquestes preguntes, l’organització temporal de les dues hores destinades a cada tema s’articula de la següent manera:

  1. Presentació de la sessió i dels participants per part de la persona que coordina (15 minuts).
  2. Presentació de cada comunicació centrada en el tema i en el que li ha permès pensar el fet d’escriure la comunicació (5 minuts cadascuna). Se suposa que els assistents han llegit les comunicacions amb anterioritat.
  3. Presentació de qüestions i reflexions per part de qui fa la devolució i aportacions dels que presenten les comunicacions (40 minuts).
  4. Conversa oberta a tots els participants (40 minuts).
  5. Mentrestant, les persones que fan de relators prendran notes per portar-les al plenari de tancament del segon dia.
  6. És important seguir aquesta pauta perquè les jornades puguin afavorir l’escolta, el diàleg i l’aprendre junts.

Nota: Els temps, tant de l’organització de les Jornades com de la distribució en els temes, són orientatius, ja que depenen del nombre de comunicacions en cada un dels eixos temàtics.

Terminis per entregar les comunicacions

Enviament de comunicacions: 9 de juliol de 2017
Comunicació d’acceptació: 15 de juliol de 2017

Les comunicacions s’han d’ajustar a la següent plantilla, i s’han d’enviar a esbrina@ub.edu

Plantilla per a la comunicació

 

L’organització gestionarà la conversió d’algunes de les comunicacions en articles per ser publicats en una revista relacionada amb la docència a la universitat.

Inscripció

 

Si teniu problemes amb el formulari, podeu accedir-hi directament al següent enllaç

Formulari d'inscripció
6 i 7 de setembre de 2017
Sala 240
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Edifici Llevant, 2a planta

Universitat de Barcelona
Campus Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron 171
Barcelona, CP 08035

Comitè organizador

Aingeru Gutierrez-Cabello
Universidad del País Vasco

Amparo Alonso Sanz
Universitat de València

Anna Forés Miravalles
Universitat de Barcelona

Aurelio Castro Varela
Universitat de Barcelona

Cristina Alonso Cano
Universitat de Barcelona

Estíbaliz Aberasturi Apraiz
Universidad del País Vasco

Fernando Hernández Hernández
Universitat de Barcelona

Fernando Herraiz García
Universitat de Barcelona

Germàn Navarro Espinach
Universidad de Zaragoza

Joan-Anton Sanchez i Valero
Universitat de Barcelona

Joaquín Paredes Labra
Universidad Autónoma de Madrid

José Miguel Correa Gorospe
Universidad del País Vasco

Juana Maria Sancho Gil
Universitat de Barcelona

Judith Arrazola Carballo
Universitat de Barcelona

Paloma Rueda Gascó
Universitat de València

Paula Jardón Giner
Universitat de València

Paulo Padilla Petry
Universitat de Barcelona

Raquel Miño Puigcercós
Universitat de Barcelona

Ricard Huerta Ramon
Universitat de València

Ricard Ramon Camps
Universitat de València

Ricardo Domínguez Ruiz
Universitat de València

Rosa Mª Esteban Moreno
Universidad Autónoma de Madrid

Vicente Alfonso Benlliure
Universitat de València

Xavier Giró Gràcia
Universitat de Barcelona