Aprenentatge per a la comprensió en entorns virtuals als centres de secundària: La Xarxa School plus

Aquest projecte és una continuació del programa de recerca iniciat amb el projecte de R+D “School+ more than a platform to build the school of tomorrow” (IST-2000-25162) parcialment finançat per la Unió Europea a través de la convocatòria L’Escola del Demà, del Programa de Tecnologies de la Societat de la Informació del 5è Programa Marc. Aquesta iniciativa va ser seguida i aprofundida amb el projecte “Aprenentatge per a la comprensió en entorns virtuals als centres de secundària: la Xarxa School+”, parcialment finançat pel DURSI a través de la convocatòria ARIE 2004. En aquest sentit, s’inscriu sota el mateix paraigües epistemològic (sociocultural) i metodològic (construccionista) dels projectes anteriors, i es basa en la utilització de diferents tipus d’evidències, en aquest cas però prestant especial atenció a la qüestió de l’avaluació de l’aprenentatge per a la comprensió i la dotació de sentit. En aquest context adquireix especial rellevància la idea del portafoli -o e-portafoli, webfoli, portafoli electrònic o digital- com a estratègia avaluadora de la comprensió i afavoridora de formes més complexes d’aprenentatge. En aquest informe, i d¿acord amb allò manifestat al projecte de recerca, es donen respostes a les següents qüestions:

  • (a) quines són les possibilitats i les limitacions del portafoli electrònic com a sistema per avaluar processos d’aprenentatge de caràcter complex, orientats a la comprensió i la dotació de sentit;
  • (b) com tenen lloc els processos d’innovació i millora a l’ensenyament secundari quan es fan servir entorns virtuals d’informació i comunicació, i es persegueix el desenvolupament d’un model pedagògic i curricular de caràcter interdisciplinari;
  • (c) quins processos pedagògics, organitzatius, cognitius i emocionals estan implicats en les situacions d’aprenentatge orientades a la comprensió i la dotació de sentit, i no en la memorització i repetició de continguts;
  • (d) com es desenvolupen experiències de col·laboració entre professors, estudiants i centres de secundària.

digital2

Autors

Juana Mª Sancho

Fernando Hernández (coordinadors)

Descarregar