Learning together in communities

Conferència a càrrec de Juana M Sancho Gil i Fernando Hernandez.
7th ESRC Research Methods Festival. 5-7 July 2016. University of Bath.