MiCREATE

Migrant Children and Communities in a Transforming Europe

Grant Agreement number: 822664 — MiCREATE — H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/H2020-SC6MIGRATION-2018

L’objectiu general del projecte és estimular la inclusió de diversos grups de nens immigrants mitjançant l’adopció d’un enfocament centrat en el nen en la seva integració a nivell educatiu i polític. Partint de la necessitat de tornar a revisar les polítiques d’integració d’una banda i d’acord amb l’enfocament específic de la convocatòria, el projecte d’investigació té com a objectiu l’examen integral dels processos d’integració contemporània dels nens immigrants per tal d’empoderar-los. El projecte parteix del fet que els països europeus i els seus sistemes educatius troben múltiples desafiaments a causa de la creixent diversitat ètnica, cultural i lingüística i, per tant, té com a objectiu:

 1. Identificar les mesures existents per a la integració dels nens immigrants a nivell regional i local mitjançant l’anàlisi de dades secundàries;
 2. Anàlisi dels impactes socials d’aquests programes d’integració a través d’estudis de cas en deu països, posant en pràctica una investigació qualitativa i quantitativa centrada en el nen;
 3. Desenvolupament de mesures d’integració i identificació d’inversions socials, especialment en polítiques educatives i sistemes escolars que tenen com a finalitat empoderar els infants.

El projecte està centrat en aquest problema i és exploratori alhora. La seva part exploratòria es refereix principalment a un enfocament centrat en el nen en la comprensió dels desafiaments d’integració, les necessitats dels immigrants i el seu benestar. Tanmateix, les troballes de la investigació exploratòria de composició oberta s’utilitzaran d’una manera explícitament orientada a problemes, amb l’objectiu d’estimular la inclusió dels immigrants, empoderar els nens migrants i construir les seves habilitats ja dins de la recerca (participativa). Això es durà a terme a través de les activitats del Laboratori d’Integració i del Laboratori de Polítiques, on es traduiran els resultats de les veus dels nens, els treballs de camp i l’anàlisi de dades secundàries en pràctiques i mesures per a docents i professionals de l’educació, així com en un marc de política d’integració migrant centrat en el nen per estimular la inclusió social i la gestió exitosa de la diversitat cultural.

Entitats participants

 • Znanstveno-Raziskovalno Sredisce Koper, Eslovènia (coordinador).
 • The Manchester Metropolitan University, Regne Unit.
 • Mirovni Institut, Eslvènia.
 • Univerza V Ljubljani, Eslovènia.
 • Syddansk Universitet, Dinamarca.
 • Universitat de Barcelona, Espanya.
 • Hellenic Open University, Grècia.
 • Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Polònia.
 • Universitat Wien, Àustria.
 • HFC Hope For Children CRC Policy Center, Xipre.
 • CESIE, Itàlia.
 • Udruge Centar Za Mirovne Studije, Croàcia.
 • DYPALL Network: Associacao Para O Desenvolvimento Da Participacao Cidada, Portugal.
 • Fakulteta Za Dizajn, Samostojni Visokosolski Zavod, Pridruzena Clanica Univerze Na Primorskem, Eslovènia.
 • Centre National de la Recherche Scientifique, França.

Resultats

Presentatcions a congressos

Sancho-Gil, J., Onsès Segarra, J., Carrasco Segovia, S. (2022). Migrant children and youth in educational systems. The need for social support. The European Conference on Educational Research, ECER-2022. Yerevan Online, 02/09/2021.

Domingo-Coscollola, M., Onsès-Segarra, J., Carrasco, S., Sancho-Gil, J. (2021). Educational Approaches for Integration of Migrant Children at Schools in Spain. The European Conference on Educational Research, ECER-2021. Geneve Online, 6-9/09/2021

Stuardo, M., Hernández-Hernández, F. y Domingo-Coscollola, M. (2021). Teachers’ Notions of ‘Integration’ and ‘Inclusion’: Consequences for Rethinking the Capacity of Schooling for Promoting a Common Citizenship in EU. The European Conference on Educational Research, ECER-2021. Geneve Online, 6-9/09/2021

Sancho-Gil J. M., Onsès-Segarra, J., Domingo-Coscollola, M. & Sarrasco-Segovia, S., (2021). The Role of Families in the Processes of Integrating their Children into the Educational System. Comunicación del Proyecto Europeo de Investigación Micreate. AERA Virtual Annual Meeting “Accepting Educational Responsability” 2021. Orlando, FL, 9-12/04/2021

Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J. M., y Domingo-Coscollola, M. (2020). From MiCREATE to “Drassanes World”: Transforming School Culture through School and UniversityCollaboration. MICREATE Conference 2020. International Online Conference. 4-5/12/2020

Onsès-Segarra, J., Domingo-Coscollola, M., y Carrasco, S. (2019). Migrant Reception Communities in Spanish context: integration policies, initiatives and gaps. The European Conference on Educational Research, ECER-2019. Hamburg, 04/09/2019

Llibres

Gornik, B., Sedmak, M., Hernández-Hernández, F.,  & Sancho-Gil, J. M. (2021). Migrant Children’s Integration and Education in Europe. Approaches, Methodologies and Policies. Octaedro.

Articles

Estalayo Bielsa, P., Hernández Hernández, F., Lozano Mulet, P., y Sancho Gil, J.M. (2022). Ética y pedagogías de los cuidados en escuelas de Barcelona. Posibilidades, cuestionamientos y resistencias. Revisa Izquierdas, 51, 1-23. http://www.izquierdas.cl/ediciones/2022/numero-51/120-numero-52

Herraiz-García, Fernando; de Riba Mayoral, Silvia; Marchena-Ricis, Laura. 2022. «El potencial de las artes para imaginar otra educación. Aprendiendo de movimientos, posiciones y tránsitos en el caso del I.E. Pepa Colomer». En: Garcés, Marina (coord.). «Ecología de la imaginación». Artnodes, no. 29. UOC. https://doi.org/10.7238/d.v0i29.392758

Hernández-Hernández, F., Sancho-Gil, J. M., & Arroyo-González, M. J. (2021). The importance and necessity of researching emigration and its relationship with school education (La importancia y la necesidad de investigar sobre la emigración y su relación con la educación escolar). Culture and Education33(4), 585-596. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11356405.2021.1987070

Juana M. Sancho-Gil, Sandra Soler-Campo, Maria Domingo-Coscollola & Fernando Hernández-Hernández (2021) Immigrant students’ knowledge and experiences around the school: a relational, child-centred approach (Saberes y experiencias del alumnado inmigrante en torno a la escuela: aproximación relacional y centrada en la infancia), Culture and Education. DOI: 10.1080/11356405.2021.1975455

Rivera-Vargas, P., Miño-Puigcercós, R., Estalayo-Bielsa, P., & Lozano-Mulet, P. (2021). MiCREATE Project. Migrant children and communities in a transforming Europe, Culture and Education. doi: 10.1080/11356405.2021.1949111

Stuardo-Concha, M., Soler-Campo, S., & Riera-Retamero, M. (2021). Discursos políticos y mediáticos contemporáneos sobre los inmigrantes: Una revisión de la investigación analítica del discurso en España. Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (52), 31-57. https://doi.org/10.14422/mig.i52.y2021.002

Riera-Retamero, Marina, Hernández-Hernández, Fernando, De Riba-Mayoral, Silvia, Lozano- Mulet, Paula, Estalayo-Bielsa (2021). “Los métodos artísticos como desencadenantes de subjetividades en tránsito de la infancia migrante: un estudio en escuelas públicas de Barcelona”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 43,  167-192. https://doi.org/10.7440/antipoda43.2021.08

Estalayo, R., Miño-Puigcercós, R., Malinverni, L.; Rivera-Vargas, P. (2021). The challenge of social inclusion, beyond school: Tensions and deficiencies in the integration policies of migrant girls and boys in Spain. Education Policy Analysis Archives, 67(29), 1-24. https://doi.org/10.14507/epaa.29.6258

Onsès-Segarra, Judit y Estalayo-Bielsa, Paula (2020). Integration Policies of Migrant Children in Catalonia: Challenges and Opportunities for  Change. ANNALES: Series Historia et Sociologia, 30, 2020, 4, pp. 629-642. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.42

Ocampo-Torrejón, S., Rivera-Vargas, P., & Hernández-Hernández, F. (2020). Educational strategies to promote intercultural inclusion at a public secondary school in Barcelona. Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia, 30(4). 643-656. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.43

Treballs finals de màster

El papel de las artes en la construcción de ecologías de aprendizaje. Un estudio de caso con el alumnado de 6º curso en el marco del proyecto europeo MiCREATE
Anna Celda Corcoll

Primer Policy Brief

Català Castellà Anglès

Corona Policy Brief

Català Castellà Anglès

Prospecte 1

Català Castellà Anglès

Prospecte 2

Català Castellà Anglès

Prospecte 3

Català Castellà Anglès

European Policy Brief

Català Castellà Anglès

Web del projecte

Investigadors

 • Sara Carrasco Segovia
 • Maria Domingo-Coscollola
 • Paula Estalayo
 • Xavier Giró Gràcia
 • Fernando Hernández (coord.)
 • Fernando Herraiz García
 • Paula Lozano
 • Laura Malinverni
 • Raquel Miño Puigcercós
 • Judit Onsès
 • Beatriz Revelles
 • Pablo Rivera
 • Juana M. Sancho Gil
 • Sandra Soler Campo
 • Miguel Stuardo-Concha
 • Marina Riera Retamero

Col·laboradors

 • Margarida Andrade
 • Mar Perelló Sureda